FSP Detva 2008 - Škola hry na fujaru

Piatok - Nedeľa, 11. - 13. júla od 10.00h.
ŠKOLA HRY NA FUJARU - Klub dôchodcov, Ul. partizánska
Výučba hry a prezentácia fujary - klenotu UNESCO pod vedením výrobcu, inštrumentalistu a učiteľa Dušana Holíka z Očovej

Festival ENVIROFILM 12.-17. máj 2008

Envirofilm sa za trinásť rokov vypracoval na známy a uznávaný festival s tematikou tvorby a ochrany životného prostredia vo svete. Už od jeho 1. ročníka do súťažnej prehliadky filmov prichádzali filmy z celého sveta, v ďalších rokoch postupne s novými tvárami v medzinárodnej porote, novou dramaturgiou festivalu sa rozširovala aj spolupráca s podobnými festivalmi v Európe.

Stránky

Top