Sila myšlienky (6. diel)

Čo môžete začať robiť hneď teraz, aby ste zmenili svoj život? Spravte si zoznam toho, za čo ste vo svojom živote vďační. Začnite s tým, pretože to zmení vašu energiu a začne to meniť vaše myslenie. Ešte než ste poznali toto cvičenie, ste sa sústredili na to čo nemáte, na vaše sťažnosti, na problémy. Keď to budete cvičiť, začnete sa uberať iným smerom, budete vďační za veci, ktoré už máte a z ktorých máte dobrý pocit. Vďačnosť je správna cesta, ako si obohatiť život. Keď muž urobí všetky tie malé veci, ktoré žena potom ocení, čo bude robiť ďalej? Bude ich robiť ešte viac. Všetko je to o ocenení snahy toho druhého. Priťahujete tým dobré veci a pomoc.

Sila myšlienky (5. diel)

Musíte dávať pozor k čomu ste priťahovaní. Pretože keď si vizualizujete to, čo chcete, budete priťahovaní k veciam a oni budú priťahované k vám. Ale do fyzickej reality sa dostanú pomocou a skrze vás. A deje sa to na základe zákona. Môžete začať s ničím. Z ničoho a z nemožného sa zjaví cesta.

Stránky

Top