Dalajlámovštění

Kdy konečně tibetskému duchovnímu vůdci zamrzne úsměv nad zločiny euroatlantické civilizace? Co spojuje tibetského dalajlámu s Jugoslávií 1999, Afghánistánem 2001 (cizí okupace trvá dodnes), Irákem 2003 (cizí okupace trvá dodnes), Libanonem 2006 a Gazou 2009? Nic - ani jediné slovíčko. A právě v tom je ta potíž. Jak to, že muži, jezdícím po světě jako maskot nejrůznějších Fór pro lidská práva, nestál za pozornost ani útok USA pod vylhanou záminkou na Irák a následných šest let hororu, který to v této zemi vyvolalo, ani předchozí odvetná akce Američanů proti Afghánistánu (pokud, ovšemže, zničení newyorských Dvojčat vskutku měla na svědomí Al-kajdá), při níž také umírali zcela nevinní, ani útoky Izraele proti Libanonu či Gaze, při nichž umírali ještě nevinnější včetně žen a dětí?

Rukopis Magdaleny

Motto: "Ve chvílích, kdy se učedníci báli a nebyli s to snášet Ježíšovy obavy, mu byla po boku Marie Magdalena a sdílela jeho bolest. Než se Ježíš svému osudu podal, plakal a naříkal a prosil Boha, aby od něho odňal kalich utrpení. Vrátil se k oněm třem vystrašeným učedníkům, kteří měli držet hlídku, a nalezl je spící. Nedokázali najít dost lásky ve svém srdci, aby mu pomohli snášet jeho bolest byť jen jedinou hodinu."
in: Joan Borysenko - Cesta ženy k Bohu, DharmaGaia 2005 (str. 203)

Pravý a nepravý duchovný boj

Kresťanstvo nie je najpopulárnejším náboženstvom v Amerike. Nie je ním ani ateizmus, ani materializmus, ani scientizmus či sekularizmus, alebo naturalizmus. Je ním "duchovnosť". "Duchovnosť" (vo všeobecnom zmysle tohto slova, ako ho používajú v kníhkupectvách) je bežná forma najstaršieho, najrozsiahlejšieho a najnesmrteľnejšieho bludárstva v kresťanských dejinách. Jeho staré názvy boli gnosticizmus, manicheizmus a marcionizmus. Popiera diabla (hovoriac, že duch je iba dobrý, nie zlý) a popiera hriech (hovoriac, že človek je iba dobrý, nie zlý).

WhatTheBleepDoWeKnow - CoMyJenVíme?!

Film představuje odklon od konvenčního “světonázoru”. Požaduje od diváka fantazii a otevřenou mysl – nechce totiž nic víc než přinést důkazy pro přehodnocení dosud známého vnímání světa. Diváci jsou tak v podobné situaci jako Koperníkovi současníci, když je učenec na přelomu 15. a 16. století přesvědčoval, že Země není středem vesmíru. Snímek vtáhne diváky do světa, kde je demonstrována kvantová nejistota, kde protagonistka aktivuje a prožívá neurologické procesy a změny způsobu vnímání – v tomto světě je všechno živé a každá myšlenka mění realitu.

Stránky

Top