Divotvorný hrnček

oli raz dve deti, Janko a Anička. Nebožiatka nemali ani mamku ani otca, samy bývali v malej chalúpke pod horou. Nuž bolo im veru všelijako. Nevedeli si oprať ani uvariť, a čo horšie, ani si nemali čo. Ale hora nebola bezcitná, predsa im len nedala zahynúť. Od jari do jesene im dávala aj čosi do úst, aj dreva na zohriatie. "Lenže čo bude v zime?" strachoval sa Janko, ktorý bol starší a skúsenejší. "Čo bude s nami v zime?"

Děti s indigovou nebo purpurovou aurou

Skladatel a zpěvák James Twyman přezdívaný „písničkář míru“ cestuje a koncertuje po celém světě. Své koncerty označuje za „mírové mise“. Ve své knize Emissary of Love (Posel lásky) popisuje, jak potkal výjimečné dítě z Bulharska a poté se u něj objevily zvláštní jasnovidné schopnosti. Zjistil, že dokáže měnit hmotu, číst lidem jejich myšlenky nebo telepaticky přenášet obrazy ostatním. Čtyři měsíce po této události odjel do Bulharska a díky spojení se zmíněným chlapcem a jemu podobnými si uvědomil, že stačí těmto dětem otevřít své vědomí a může s nimi telepaticky komunikovat, ať je kdekoli, a projevit schopnosti, jež jsou v něm i v kýmkoli jiném latentně skryté. Během svých mírových misí do Bulharska, Bosny a dalších válkou zničených zemí se setkával s mnoha dětmi, jež označuje za „média“. Jeho fantastické zprávy o zázračných dětech rozpoutaly hotovou smršť knih o indigových dětech.

Drahokamy 2

Druhý díl souboru drobných prací nazvaných "Drahokamy" obsahuje sdělení zasazená do autobiografického rámce, proto také alespoň stručně seznámíme s některými úseky života tohoto vynikajícího znalce duchovních nauk Východu i Západu a jejich praktického uskutečňovatele, autora těchto sdělení, jež svérázným způsobem navazují na jeho nauku, kterou nazval "integrální jóga". Tímto názvem ji také odlišil od ostatních známých jógických systémů, s nimiž se v Evropě setkáváme na knižním trhu, které však pojednávají o józe většinou neúplně a opomíjejí hluboké morální požadavky, bez nichž se staly tyto jógické systémy jen bezduchou kulturistikou.

Dlhý, Široký a Bystrozraký

olo to za oných čias, keď mačky črievice nosili, žaby v čepcoch chodili, somáre ostrohami po uliciach štrngali, zajace naháňali psov. Vtedy žil v jednej krajine kráľ a mal utešenú a veľmi bystrú dcéru. Prichodili k nej na vohľady kniežatá a králi z ďalekých krajín, ale ona nechcela ani jedného, až napokon oznámila, že si vezme iba toho, kto dokáže tri noci pri nej bdieť a nedovolí jej ujsť. Chýr sa rozniesol široko-ďaleko a prichodili kniežatá i králi, aby si ju zaslúžili, ale nikto ju neustriehol a každý za svoju smelosť životom zaplatil. Povesť o princeznej sa dostala ďaleko, až za hranice do kráľovského hradu, do uší mladého kráľoviča Mateja, šuhaja pekného ako jeleň a bystrého ako sokol.

Stránky

Top