TAJOMSTVO LÁSKY – koncert inšpiratívneho slova a hudby

Po prvom veľmi úspešnom koncerte TAJOMSTVO ŠŤASTIA si ľudia žiadali ďalší podobného druhu, kde si budú môcť opäť užiť zladené spojenie hlbokého duchovného a umeleckého hudobného slova v rovnakom štýle. Príďte si vypočuť nové pohľady na vzťahy a pochopenie ich zrkadlenia, magnetizmu príťažlivosti, či sveta tieňov, alebo vzťahovej a rodovej karmy. Na konci zas nebude chýbať magická meditácia... KONCERT SA USKUTOČNÍ 30. 11. 2017

Kořeny indoevropské duchovní tradice

„Základní vize světa, se kterou se můžeme setkat ve všech indoevropských duchovních školách, je proto pouze jedna jediná. Nahoře je zde viděn orel, symbol ducha života, umístěný mezi dvěma „zvířecími“ silami, a dole pod ním „ve vodách“ vládne Had či Drak coby symbol vod zrcadlení, chladu a smrti. Souboj „Indry“ – vykřesaného „jádra“ života či jeho uctívače – „svatého rytíře“ lidského řádu, který bojuje s Hadem či Drakem, je právě proto od pradávna tím nejznámějším a také nejzdařilejším znázorněním lidského života a smyslu toho, o co se v něm jedná.“

Editoriál: JEDNO alebo OBE KRÍDLA?

“Môžeš byť napríklad vo väzenskej cele, alebo vo vile v južnom Francúzsku, časopriestor, ktorý pretína tvoj lokálny vesmír, môže byť tebou modifikovaný. Ty si alchymistom. Tvorcom. Môžeš použiť moc svojej tvorivej predstavivosti, aby si nasýtil svoj nádych cnosťami, ako je súcit, odpustenie, pokora, srdnatosť, pochopenie, radosť, láska, čokoľvek chceš. Ty si tvorca a nový časopriestor je tvojím plátnom.”
James

Stránky

Top