Obrazce na obilných poliach celého sveta

Britskí farmári si pamätajú, ako sa na ich poliach po mnoho generácií objavovali jednoduché kruhy. Prvé správy o kruhoch priniesli britské médiá začiatkom 80-tych rokov. Od roku 1990 sa tento nový fenomén nezmazateľne zapísal do povedomia verejnosti, zatiaľ čo sa jednoduché kruhové obrazce postupne menili na obrovské a zložité geometrické formácie. Kruhy v obilí sú teraz už celosvetovým fenoménom každý rok pribúdajú hlásenia z ďalších krajín. Napriek tomu miestom s najväčšou koncentráciou ich výskytu je južné Anglicko, kde sa kruhy často objavujú v okolí pravekých lokalít, ako sú napríklad Stonehenge, Avebury a Silbury Hill (najväčšia mohyla v Európe).

Nebe je v posledních dnech plné UFO... i nad ČR!

Milý pane Mašku, asi tak od ledna letošního roku pozoruji neobvyklou aktivitu tak velkého počtu maskovaných létajících objektů různých tvarů a velikostí, pohybujících se různě rychle (velmi velké maskované létající objekty klouzavým pomalým pohybem ne příliš se vzdalující od svého stálého stanoviště a menší velmi rychlé objekty různých tvarů), že bych se Vás chtěla zeptat, jestli se k Vám tato zpráva již donesla, nebo jestli Vy sám tuto aktivitu pozorujete.

Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (5)

Nejprve se podívejme na číselný “piktogram” (vpravo dole), který je dílem dvou prvočísel: 23 a 73. Toto ustanovuje “rastr” pixelů – 23 na šířku a 73 na výšku. Po (libovolném) přiřazení “černé” k “jedničkám” a “bílé” k “nulám” (vlevo dole) může začít dekódování. “Nuly” a “jedničky” zprava doleva tvoří v horní linii dekadická čísla 1-10 (představující binární ekvivalenty). Na druhém řádku jsou atomová čísla základních prvků, o nichž se lidé (v roce 1974) domnívali, že tvoří základy Života – vodík, uhlík, dusík, kyslík a fosfor. Pod tím jsou vzorce pro základní chemické složení pěti hlavních molekul DNA; dále, vertikální vyobrazení dvojité šroubovice DNA omotané okolo centrální binární páteře, která má odhalit, že v naší DNA máme asi 4 bilióny nukleotidů; pod tím je humanoidní postava [která je doplněna kódem (napravo) zobrazujícím správnou průměrnou výšku liských bytostí, spolu s populací Země v 1974 (nalevo)]; na dalším řádku se nachází mapa celé naší sluneční soustavy (ukazující Zemi vyzdviženou nad linii ostatních planet, naznačujíc tak naši vlastní “obydlenou” planetu původu).

Kosmický konflikt 5

Uprostřed měsíce května v roce 1992 mnoho desítek milionů lidí po celých Spojených Státech na televizí stanici „CBS“ mohli sledovat zajímavý filmový snímek pod příznačným názvem „Vetřelci“. Šlo o pravdivou dramatizaci, která dokumentovala interakci cizích inteligencí s lidskou rasou. Vzájemné ovlivňování tehdy zahrnovalo různé „experimenty“, které byly řízené cizorodou rasou především na lidech žijících v USA. Co vedlo k odvysílání tohoto snímku, který dodal odvahu mnoha tisícům anonymních jedinců, kteří se zažili a nebo stále zažívají svůj vlastní osobní dramatický příběh života, kdy se tváří v tvář, z očí do očí setkávají s něčím co stojí za hranicemi jakéhokoliv tradičně přijímaného racionálna. V následujícím příběhu Vás seznámím s fakty, které jednoznačně poukazují na existenci reálného „Kosmického konfliktu“ o kterém můžeme sdělit, že již po mnoho tisíc let se stává pevnou součástí reality našeho života aniž by si drtivá většina lidský obyvatel této planety byla schopna uvědomit. V posledních letech jsme konfrontován ohromujícím množstvím tzv. „nevysvětlitelných fenoménů“. Mnoho z těchto jevů a úkazů má své kořeny v jisté organizované globální aktivitě, která se odvíjí za hranicemi našeho kulturního vnímání, za hranicemi přirozené prahové citlivosti našich smyslů, za hranicemi logického chápání naší mysli…

Stránky

Top