Brána se otevírá

Svět se probouzí. Neprobouzí se jen Příroda této planety, ale planeta sama. Probouzí se síly, které vždy formovaly integritu tohoto tělesa. Probouzí se Zákony a Principy, které si současná Věda není schopna ani náznakem připustit. Probouzí se lidé, kteří masově začínají vnímat a dokonce i chápat podstatu věcí, mnohdy vycházející z pozadí globálního zatracení do světelné reality Skutečnosti. Pozor ! Probouzí se však i Ti, kteří vždy stáli v pozadí duchovního Chaosu, ignorance a matení. Probouzí se i Tací, kteří vdechli do reality bytí tvora Adama Kadmona, Ti kteří aktivovali Světelnou Bránu duchovní tranzice. Kdy bude otevřena? V kterém čase Průchod bude aktivní?

Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (4)

James Deardorff, někdejší vedoucí vědecký pracovník Národního centra pro atmosferický výzkum (National Center for Atmospheric Research) v Boulderu v Coloradu, se pokusil vypočítat tuto pravděpodobnost, (že se v inkriminovaných polích odehrálo něco mimořádného). Začíná tím, že klade naprosto základní otázky založené na zdravém selském rozumu. Jaká je tedy pravděpodobnost, že by podvodníci mohli:

Hitler unikl

Není mnoho osobností o kterých by panovalo tolik kontroverzních legend tak jak je tomu u nechvalně známého vůdce bývalé Třetí Říše, Hitlera. Mnoho rozporuplných úvah se váže k jeho úmrtí. Spáchal Hitler v posledních dnech války sebevraždu v polorozpadlém Berlíně a nebo se mu podařilo utéci před spravedlností. Žádná z dostupných hypotéz a případných nálezech artefaktů nacistického pohlavára nevnáší do problematiky tak jednoznačné světlo jak bychom si přáli. I když některá svědectví vypadají velmi věrohodně a existuje jich vskutku přehršel, jiné prameny uvádí, že vesměs jde o vykonstruovaná tvrzení se snahou uklidnit veřejnost a jednoznačně uzavřít jistě nepříjemně bílé místo v moderní historii. Skutečnost však tak jasná není, svědčí o tom i následující zajímavé informace.

Dědictví draků - dračí lebky

Své rodiče si nevybíráme. Jsou nám určení Karmou, Osudem a rytmus tohoto principu nemůžeme ovlivnit. V analogicky stejné situaci se nachází lidstvo planety Země. Je stále jasnější, že proslulá teorie pana DARWINA (ke vší úctě k jeho vědeckému a osobnímu majestátu) se rozpadá pod stále většími trhlinami nových skutečností ozařující (pravda, zatím ostýchavě a v náznacích) prehistorické tajemství lidských rodičů.

Stránky

Top