Kosmický konflikt 5

Uprostřed měsíce května v roce 1992 mnoho desítek milionů lidí po celých Spojených Státech na televizí stanici „CBS“ mohli sledovat zajímavý filmový snímek pod příznačným názvem „Vetřelci“. Šlo o pravdivou dramatizaci, která dokumentovala interakci cizích inteligencí s lidskou rasou. Vzájemné ovlivňování tehdy zahrnovalo různé „experimenty“, které byly řízené cizorodou rasou především na lidech žijících v USA. Co vedlo k odvysílání tohoto snímku, který dodal odvahu mnoha tisícům anonymních jedinců, kteří se zažili a nebo stále zažívají svůj vlastní osobní dramatický příběh života, kdy se tváří v tvář, z očí do očí setkávají s něčím co stojí za hranicemi jakéhokoliv tradičně přijímaného racionálna. V následujícím příběhu Vás seznámím s fakty, které jednoznačně poukazují na existenci reálného „Kosmického konfliktu“ o kterém můžeme sdělit, že již po mnoho tisíc let se stává pevnou součástí reality našeho života aniž by si drtivá většina lidský obyvatel této planety byla schopna uvědomit. V posledních letech jsme konfrontován ohromujícím množstvím tzv. „nevysvětlitelných fenoménů“. Mnoho z těchto jevů a úkazů má své kořeny v jisté organizované globální aktivitě, která se odvíjí za hranicemi našeho kulturního vnímání, za hranicemi přirozené prahové citlivosti našich smyslů, za hranicemi logického chápání naší mysli…

Brána se otevírá

Svět se probouzí. Neprobouzí se jen Příroda této planety, ale planeta sama. Probouzí se síly, které vždy formovaly integritu tohoto tělesa. Probouzí se Zákony a Principy, které si současná Věda není schopna ani náznakem připustit. Probouzí se lidé, kteří masově začínají vnímat a dokonce i chápat podstatu věcí, mnohdy vycházející z pozadí globálního zatracení do světelné reality Skutečnosti. Pozor ! Probouzí se však i Ti, kteří vždy stáli v pozadí duchovního Chaosu, ignorance a matení. Probouzí se i Tací, kteří vdechli do reality bytí tvora Adama Kadmona, Ti kteří aktivovali Světelnou Bránu duchovní tranzice. Kdy bude otevřena? V kterém čase Průchod bude aktivní?

Záhada z Chibolton, aneb přijali jsme skutečně zprávu z vesmíru? (4)

James Deardorff, někdejší vedoucí vědecký pracovník Národního centra pro atmosferický výzkum (National Center for Atmospheric Research) v Boulderu v Coloradu, se pokusil vypočítat tuto pravděpodobnost, (že se v inkriminovaných polích odehrálo něco mimořádného). Začíná tím, že klade naprosto základní otázky založené na zdravém selském rozumu. Jaká je tedy pravděpodobnost, že by podvodníci mohli:

Hitler unikl

Není mnoho osobností o kterých by panovalo tolik kontroverzních legend tak jak je tomu u nechvalně známého vůdce bývalé Třetí Říše, Hitlera. Mnoho rozporuplných úvah se váže k jeho úmrtí. Spáchal Hitler v posledních dnech války sebevraždu v polorozpadlém Berlíně a nebo se mu podařilo utéci před spravedlností. Žádná z dostupných hypotéz a případných nálezech artefaktů nacistického pohlavára nevnáší do problematiky tak jednoznačné světlo jak bychom si přáli. I když některá svědectví vypadají velmi věrohodně a existuje jich vskutku přehršel, jiné prameny uvádí, že vesměs jde o vykonstruovaná tvrzení se snahou uklidnit veřejnost a jednoznačně uzavřít jistě nepříjemně bílé místo v moderní historii. Skutečnost však tak jasná není, svědčí o tom i následující zajímavé informace.

Stránky

Top