John O´Donohue – Kniha Keltskej Múdrosti, časť o našich zmysloch

Najprv, by som chcela poďakovať autorovi knihy Keltskej múdrosti J. O´Donohueovi, že napísal tak prekrásnu knihu, ktorá rozospieva dušu a priblíži nás ešte bližšie ku známej pravde o nás. V tejto časti sa vynasnažím opísať naše úžasné zmysly jeho slovami. No, neodpustím si pár slov na úvod: „Máme oči, no nevidíme krásy okolo nás, máme uši, no nepočujeme hudbu všedných dní, máme ústa, ktoré nechvália a ruky, ktoré sa zabudli dotýkať. Dávno sme zabudli cítiť srdcom a s chuťou vychutnávať jedlo ako i slová, ktoré vyslovujeme.“

Editoriál: TANCUJÚC MOSTOM SIRAH

“Akademici sa desia záhad spôsobom, akým sa príroda desí vákua, ale – v prírode vákuum neexistuje, zatiaľ čo v akadémii je množstvo záhad. V žiadnej oblasti vedy či vzdelanosti nie je viac (alebo viac do očí bijúcich) záhad, než v egyptológii. A zároveň neexistuje žiadna oblasť, v ktorej sa záhady popierajú systematickejšie.”
John Anthony West

Věda jako celek: Propojení hmoty & ducha III.

Budeme-li chtít vyplnit duchovní vakuum vytvořené tím, čím se věda stala, potřebujeme rozvinout zcela rozdílnou znalostní bázi – takovou, v níž jsou prvořadé hodnoty, etika, osobní rozvoj a duchovní růst. Je důležité říci, že i přes ztrátu duchovních kořenů zůstává věda slušným pokusem objevit nová fakta a potvrdit pravost těch stávajících. Nicméně tak, jako dnešní vědci vyvinuli nástroje k proniknutí tajemství fyzických, vědci budoucnosti vyvinou prostředky k proniknutí až za fyzikální hranice.To znamená vývoj dosud nepoužívaných druhů vnímání – v podstatě naše „vnitřní smysly“ – do té míry, ve které budou tak užitečné v hledání znalostí a porozumění stejně tak, jako našich důvěrně známých pět fyzických smyslů.”

Věda jako celek: Propojení hmoty & ducha II.

Chceme-li prožívat a pochopit nefyzické aspekty světa a sebe samých, musíme nejprve vyvinout prostředky, jak to učinit. V praxi to zahrnuje rozvoj a používání forem vědomí, které dřímají u většiny lidí. Skutečný proces probouzení a tréninku tohoto „dodatečného vědomí“ není vůbec lehký. Je to stejně komplexní trénink, jako je to i specifický výcvik v tom, být schopen prožívat to, co možná prožíváme pouze náhodně a zřídkakdy ve formě zvláštní zkušenosti. Pokud bychom takový trénink absolvovali, rozsah našeho vnímání by se značně rozšířil a věřím, že by to změnilo naše životy. Myslím, že stojí za to si zkusit představit některé takové změny.”

Stránky

Top