Urinoterapia – od histórie k lekárskym aplikáciám

„Môj obľúbený spisovateľ pán Hrabal sa kdesi zmieňuje o učiteľovi, ktorý žiakom zatajil hlodavce len preto, že mu nebol zvýšený plat. Ja si myslím, že by bolo veľkou škodou, keby rôzne tabu, hlúposť a predsudky vytlačili tak vynikajúci liek, ktorý bol už pred päť tisíc rokmi nazývaný Indmi nápojom bohov.“

Krížovka života 7

Teraz sa už môžeme pokúsiť odpovedať na otázku, aký zmysel majú meridiány a body na povrchu nášho tela. Sú snáď stvorené preto, aby do nich lekár vpichoval ihly, ožaroval ich laserom či dráždil elektrickým prúdom? Iste že nie. Pretože najprv bol človek a až potom lekár. Meridiány a body môžeme považovať za styčné kanály medzi organizmom a energetickými zdrojmi v našom okolí.

Urinoterapia

„Keby mi niekto pred pár rokmi povedal, že pije vlastný moč, pomyslel by som si o ňom, že je padnutý na hlavu alebo úchylný. Keby mi naviac tvrdil, že si vlastný moč alebo moč dieťaťa, či tehotnej ženy aplikuje s pomocou klystíru, pokladal by som ho za dvojnásobne úchylného. To isté si asi bude myslieť väčšina z vás, ktorí budete čítať tieto riadky. Pevne však verím, že keď ich dočítate, zmeníte názor nielen na mňa, ale i na tisíce rokov starý spôsob liečenia močom alebo urinoterapiu.“

Arthur C. Clarke: Muž, který „předpověděl“ studenou fúzi a moderní alchymii

"Pro předpovídání budoucnosti potřebujeme logiku, potřebujeme však také víru a představivost, která se někdy může vzepřít samotné logice."
Arthur C. Clarke, Profiles of the Future

Arthur C. Clarke si možná nevzpomene, že skutečně „předpověděl“ studenou fúzi, tak úspěšný byl v mnoha jiných předpovědích technologických a vědeckých objevů – zejména předpověděl mnoho milníků v kosmonautice, včetně jeho vlastního vynálezu (v roce 1945!) geosynchronního komunikačního satelitu. Nachází se v mém opotřebovaném výtisku Clarkovy knihy Profiles of the Future, vydané v nakladatelství Bantam Books roku 1964.

Stránky

Top