VIDEO: Okom Boha Hóra 3 - Sfinga, strážkyňa horizontu

V dnešnom diele Vám budeme ďalej rozprávať o histórii Školy mystérií Hórovho oka, uzavretej kňazskej kasty, predstavujúcej skutočnú moc v Egypte. Založili ju kňazi, ktorí prežili potopu sveta a ktorí ovládali znalosti stratenej atlantskej civilizácie. Boli to veľmi rozvinuté osobnosti, ktoré prežitú pohromu vnímali ako šancu založiť novú civilizáciu zasvätenú duchovnému rozvoju. Ich chrámy predstavovali živé knihy, ktoré odkrývali pravdy o Bohu a o vesmíre a tým urýchľovali vývoj obyvateľov Egypta...

VIDEO: Okom Boha Hóra 2 - Osiris, pán reinkarnácie

V Egypte existovala uzatvorená a tajomná organizácia kňazov, ktorej symbolom bolo Hórovo oko. Kňazi predstavovali skutočnú moc ukrytú v tieni faraónov. Boli pokračovateľmi kňazov, ktorí prežili koniec predchádzajúceho cyklu ľudstva. Potopu sveta vnímali ako príležitosť obrátiť ľudstvo k vyššiemu cieľu a vytvoriť spoločnosť, ktorá by sa venovala duchovnému rozvoju...

VIDEO: Okom Boha Hóra 1 - Škola mystérií

Náš príbeh sa začína tesne pred úplnou skazou, ktorú spôsobila potopa sveta. V tej dobe na Zemi ešte existovala civilizácia, o ktorej sa dnes hovorí už len v legendách ako o ATLANTÍDE. Jej obyvatelia čerpali znalosti zo skúseností, ktoré ľudia nazhromaždili behom tisícok rokov výskumu fungovania vesmíru a procesu, ktorý nazývame život...

Story of Stuff - Příběh věcí (CZ)

AKTUALIZÁCIA 26. 9. 2012 | Film Story of Stuff vypráví "příběh věcí" od okamžiku získávání území pro těžbu nerostných surovin, přes těžbu samotnou, mísení přírodní suroviny s toxickou chemií a výrobu spotřebního zboží, až po jeho velmi efektivní prodej, kraťoučkou dobu používání a následnou likvidaci jakožto nebezpečného odpadu. Všechny ty věcičky, bez nichž se neobejdeme, přímo ovlivňují životy obrovských komunit lidí u nás i v zahraničí, většina tohoto dění je však dobře skryta našemu pohledu. Příběh věcí je dvacetiminutový krátký pohled na rub naší produkce a spotřeby. Věděli jste například, že z celkového objemu zboží na trhu se po šesti měsících od prodeje používá již pouhé 1%? Rozhodně všem vřele doporučuji tomuto snímku oněch 20 minut času věnovat.

Stránky

Top