12 ROKOV CEZ OKNO, ďakujeme za priazeň a podporu

V najbližších dňoch budeme testovať nový design portálu, ospravedlňte občasnú nedostupnosť (najmä v nočných hodinách), vďaka za porozumenie

Na Hromnice o deň viac

Čas sa zastavil a jediný, kto si to uvedomuje, je Phil. Spočiatku je zaskočený, chvíľu trvá, kým mu to dôjde, postupne však začne stále sa opakujúce beznádejné situácie využívať pre dobro všetkých...

A V A T A R alebo „Takmer všetko sa už v rôznych farbách odohralo na Zemi“

Tento film odsúdili (nielen) americkí konzervatívni pravičiari, ale tiež aj liberáli, ktorým asi vadí vo všeobecnosti národnooslobodzovací boj, v ktorom sú domorodcom načisto ľahostajné rifle a kokakola. A asi im vadí aj spoločenské (skupinové) vedomie (podľa nich je to len nevedomie) prírodných mimozemšťanov. No a obul sa do toho - čo čert nechcel (alebo chcel?) - aj Vatikán.

„Podivná žatva“

Prvým filmom o týchto dramatických a znepokojivých udalostiach bol televízny dokument Lindy Moulton-Howeovej, absolventky Stanfordskej univerzity v Connectitutu v odbore masovo-komunikačných prostriedkov, ktorá sa postupne profilovala na experta číslo jeden vo výskume mutilácií. „Podivná žatva“ (Strange Harvest) z roku 1980 predstavovala šokujúce odhalenie mrzačenia dobytka pred zrakmi verejnosti, načo o deväť rokov nasledovala kniha „Mimozemská žatva“ (Alien Harvest) a v roku 1993 pokračovanie predošlého filmu s vynikajúcou štúdiou „Záblesky inej reality“ (Glimpses of Other Realities). Všetky tieto diela priniesli predovšetkým vyjadrenia odborníkov, menovite z oblasti veterinárnych vied. „Rez na krku kobyly bol vykonaný výnimočné čisto“, spomína si na prvé stretnutie so zmrzačenou kobylou Dr. John Henry Altshuler z Rose Medical Center v Denveri. "Moju pozornosť upútal jemne sčernený okraj rezu, čo vyzeralo, akoby mäso oddelili chirurgickým plameňovým rezačom".

Stránky

Top