Pavel Dvořák: STOPY DÁVNEJ MINULOSTI

V roku 1994 vytvoril historik Pavel Dvořák s režisérom Gejzom Kendy a scenáristom Petrom Vrchovinom cyklus krátkych dokumentov o významných udalostiach najstaršej histórie Slovenska. Názvy jednotlivých dielov: Lúka prekvapení, Tajomný hrad v Karpatoch, Kráter tichej smrti, Myšlienky na brehu veľkej rieky, Poklad byzantského kupca, Jaskyňa démonov, Ľudia na horách, Slnečná história, Strážsky poklad, Šesť mečov z Liptovských Sliačov, Tajomstvo zoborských pustovníkov, Hnev tatranských bohov, Raj na skale útočišťa, Kam vedú blatné cesty, Cesty franského kupca Sama.

Amit Goswami v Praze

Revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé. Účastnil se mnoha vědeckých projektů po celém světě. Je autorem několika knih přeložených do devíti jazyků včetně vysoce ceněného vysokoškolského skripta Kvantová mechanika, která se na některých univerzitách používá jako učebnice základů matematiky kvantové fyziky.

Stránky

Top