Pyramidy - Mars - Sirius 9: Vimany a silový krystal hlavní pyramidy Atlantidy

V ústředním archívu města Delhi je uchovaná kniha „Vimanika Shastra“ napsaná sanskrtem. V roce 1930 byla vystavena na Mezinárodním knižním veletrhu v Československu. V tomtéž roce angličtí filologové ji přeložili ale nevnikli do smyslu. Počítali s tím, že mají dílo se zamlženým indickým folklórem. V 70. letech se tato kniha dostala do rukou filologa, který znal sanskrt a najednou se ukázalo, že „Vimanika Shastra“ je unikátní příručka k létajícím strojům dávné civilizace. Přesněji - je to návod pro piloty létajících strojů, které zde nazývají vimany. Tato zpráva byla uveřejněna v článku A. Kulčického „Šest tisíc roků před kosmickou érou“, který publikoval v časopisu „M-ský trojúhelník“ v roce 1990 a také v knize „Kontaktéři dnů apokalypsy“ od Ally Ter-Akopjanové.

Pyramidy - Mars - Sirius 8: Město zlatých bran - hlavní město Atlantidy

Jaká byla Atlantida v době svého rozkvětu před milionem roků? O tom píše H. P. Blavatská ve své „Tajné doktríně“. Atlantida - kontinent zaujímala tehdy velkou část Atlantského oceánu. Severní okraje kontinentu zabíraly Island, Shetlandy, Irsko a část Anglie. Jižní okraje Atlantidy - současné město Rio de Janeiro, Texas, Mexiko, mexický záliv a část USA a Labradoru. Rovníkové oblasti zabíraly Brazílii a veškeré prostranství oceánu ke zlatému pobřeží Afriky. Azorské ostrovy byly nedosažitelné sněžné vrcholy.

Pyramidy - Mars - Sirius 7: Sochy Velikonočního ostrova

Dnes nám sochy Velikonočního ostrova připomínají Lemurijce. Celkem 550 gigantických kolosů - soch se nachází na tomto dalekém oceánem obehnaném ostrově. Kniha Života dává odpověď: kdo to byl. V té době žili na Zemi obři, mocní a vážení staří lidé... „A Bůh řekl, že byli odpovědni za to, že se Země naplnila násilím a proto je odsoudil ke smrti společně se zemí. Den strašného soudu obešel záhadný ostrov, kde se rozkládá mauzoleum a chrám, ve kterém mocná vláda i bojovníci s kavkazskými rysy tváře se setkávali s duchy mrtvých“, píše ve své knize „Zapomenutá města Jižní Ameriky“ americký vědecký pracovník přes Atlantidu a Lemurii G. Wilkins.

Pyramidy - Mars - Sirius 6: Smrt civilizací nemusí být pochopena

Byla civilizace na Marsu spojena s Atlanťany, kteří stavěli pyramidy na Zemi - na kontinentu Atlantidy a v Egyptě? Nebo byla marťanská civilizace mnohem starší jak civilizace Atlantská? Jasné je jen jedno, a to, že tyto civilizace byly s vyšší a rozvinutější civilizací Síria a od ní získali své kosmické znalosti, které jsou uložené v pyramidách pro případ světové kosmické katastrofy. Obě civilizace nesprávně použily tyto znalosti a obě skončily velmi neslavně a tragicky. Jestliže planetární řetězec ve shodě s „Tajnou doktrínou“ chápe svoji sedmerou historii na planetách Sedmerých Kosmických systémů, podobných Slunečnímu, tak na Marsu mohla být civilizace, která byla těsně spojena se Síriem.

Stránky

Top