Druhá časť panstva Avebury ukazuje podrobnejší pohľad na našu slnečnú sústavu v blízkosti Zeme v decembri roku 2012

Odhliadnuc od farmárovej škody, stará časť panstva Avebury ukazuje hlavne jednu zmenu: „kométu“ vľavo, vstupujúcu do našej slnečnej sústavy. Potom vpravo nová časť ukazuje veľmi rozšírený pohľad na orbit mesiaca (polmesiac obieha Zem) blízko bodkovaného oválneho symbolu pre „12 lunárnych mesiacov“. V priebehu 12. mesiaca (teda decembra roku 2012), náš Mesiac bude očividne blízko „jasnej kométy“ zobrazenej vo vedľajších zakrivených dráhach.

Slnko a Boh

V Mayských proroctvách, Veľbohoch, Tutanchamónových proroctvách a Stratenom hrobe Boha Virakoču som popísal znalosti egyptských, mayských i peruánskych vládcov, ktoré dosahovali tak vysokú úroveň, že sa k nim moderné ľudstvo až teraz začína približovať. Vštepovali ľudu, že Slnko ovplyvňuje úrodnosť pôdy, určuje charakter osobnosti (solárna astrológia) i to, že zmeny polarizácie slnečného magnetizmu spôsobujú na zemeguli cyklicky sa opakujúce katastrofy, ktoré postupne mažú z dejín civilizáciu za civilizáciou. Títo veľbohovia učili, že duša je večná, nepomíňajúca sa a že tie čisté mieria ku hviezdam, zatiaľ čo ostatných čaká znovuzrodenie na Zemi. Vedenie ukryli v cenných, trvalých veciach, aby tí, ktorí v ich dobe zlyhali, mali na budúce väčšiu nádej na spásu.

Tajemství And, jezera Titicaca a Bílého Bratrstva

Následující informace jsou v podstatě prezentací velmi zásadního výzkumu mimozemského života, který se týká zkušeností člověka, jenž měl možnost zkušeností mnohaletého osobního setkání s mimozemskou inteligencí v prostředí naší planety. Na toto téma bylo do současné doby prezentováno ohromné množství různého materiálu. Bohužel mnohé z těchto aktivit (jak se ukázalo později) nebylo nic jiného než pouhou mystifikací čtenářů a badatelů. I z tohoto důvodu bych chtěl potencionální čtenáře požádat, aby při studiu následujících řádků se snažili být pozorní k pocitovým energiím, které mohou kontinuálně doprovázet informace zde uváděné.

Záhada tunguzského meteoritu

Osudné roky končiace sa osmičkou sa neviažu len k histórii Slovenska. Presne pred storočím, roku 1908, prišlo v stredosibírskej tajge k podivuhodnej udalosti, nazvanej neskôr tunguzskou katastrofou. Ide vari o najzáhadnejšiu udalosť 20. storočia.

Stránky

Top