Detoxikace a syrová strava

V článku „Šokující pravda o lidské stravě“ jsme konstatovali, že maso a žádná tepelně upravovaná strava pro člověka, jako biologický druh, není vhodná. Na první pohled je vše jednoduché a zcela jasné. V tomto článku byly opominuty další aspekty, jako jsou klimatické podmínky dané společnosti a individuální dispozice jednotlivců. Jiné podmínky pro konzumaci syrové rostlinné stravy jsou například na tichomořských ostrovech nebo na Floridě než například ve Skandinávii. U nás v Čechách se také budeme jinak stravovat v zimě než za parného léta. Někdo se bez masa zcela obejde, pro jiného to znamená zdravotní riziko. Tímto článkem však nechceme obsah výše zmíněného článku zpochybnit, jen je třeba dodat, že během mnoha tisíciletí vývoje lidstva si lidské tělo na masitou a tepelně upravovanou stravu zvyklo, proto přechod na syrovou rostlinnou stravu nemůže být náhlý, pokud se chceme vyhnout zdravotním rizikům. Cílem tohoto článku tedy je doplnění a upřesnění výše zmíněného článku.

Šokující pravda o lidské stravě

Neustále nás musí udivovat důmysl a dokonalost Přírody a na druhé straně pošetilost, hloupost a arogance lidského rozumu. Následující článek chce toho být malým dokladem. Většina lidí ví nebo tuší, že člověk ničí své přirozené životní prostředí a svým (pohodlným) způsobem života si zapříčinil mnoho civilizačních chorob. Toho jsme svědky zejména posledních cca sto nebo dvě stě let uvědomíme-li si, že vše vlastně začalo průmyslovou revolucí). Málokdo však tuší, že si člověk pod sebou začal řezat pomyslnou větev již mnohem dříve, a to tehdy, když objevil oheň a začal si potravu tepelně upravovat, ať už se jednalo o pečení masa nebo nejrůznějších výrobků z obilovin.

Krížovka života 3

Slovo „Orient“ býva používané ako synonymum pre duchovné bohatstvo Indie a Číny. Orientálny spôsob uvažovania o ľudskom zdraví je nám však veľmi vzdialený. Pochopiť prístup k ľudskému organizmu nie je ľahké. Sme zaťažení tisícročnou tradíciou európskej civilizácie. Tou je určený náš spôsob myslenia, hodnotenia, logiky. Pokúsme sa však byť kozmopolitný. Povedzme si, že sme ľudia a žijeme na zemi. Otvorme svoje myslenie všetkému, čo slúži dobru a vzniklo na tejto zemi.

Krížovka života 2

„Všetky zákony, ktoré riadia telo i dušu, majú svoj čas. Naplnenie zákonov v pravom čase je súlad. Súlad tela a duše je radosť. Duša zvieraťa má len malú radosť, lebo udržať súlad zákonov zvieracieho tela je prosté a ľahké. Súlad všetkých zákonov, riadiacich ľudské telo, je neľahký, ale ak je dosiahnutý, rovná sa jeho radosť tvorivému šťastiu Brahmu v okamihu, kedy vznikol svet. Tomu šťastiu sa nevyrovná nič.“

Stránky

Top