SOZA sa dohodol s krúžkom: Namiesto 975 € zaplatia 250!

Dramatický súbor z Komárna, ktorý vedie Jozef Černek, má dôvod na radosť. Nemusí totiž zaplatiť likvidačnú faktúru 975 €, ktorú im SOZA vystavila. Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) vystavil faktúru za ples, na ktorom súbor spieval vlastné pesničky. Po medializácii prípadu sa na SOZA vzniesla vlna obrovskej kritiky. Včera sa jej šéf Vladimír Repčík stretol s Černekom. Dohode predchádzalo dvojhodinové rokovanie.

Šéf SOZA: Kauza je vymyslená, matičiari porušili zákon

Matica slovenská v Komárne trvá na tom, že na plese zneli len piesne z vlastnej tvorby dramatického krúžku. Keď Matica slovenská v Komárne vo februári tohto roka zorganizovala ples, ktorého výťažok mal ísť na tamojší dramatický krúžok, jej šéf Jozef Černek si podľa vlastných slov neuvedomil, že to musí vopred ohlásiť na SOZA.

SOZA: Za TV cez spoločné antény treba platiť. 19 centov mesačne

Kolektívny správca majetkových práv k hudbe SOZA má právo vyberať poplatky aj za sledovanie digitálneho terestriálneho vysielania cez spoločné televízne antény. Prevádzkovatelia takýchto systémov by mali platiť organizácii autorskú odmenu 0,186 € mesačne za každú televíznu prípojku. Vyplýva to zo sadzobníka na webe spoločnosti.

Stránky

Top