Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (2)

Věděli jste, že… v biologii se dnes stále více upíná pozornost na systém známý jako „biofotonová světelná komunikace“ (biophoton light communication), který je, jak se zdá, nedílnou součástí mnoha regulačních procesů v živých organismech? Tento holografický buněčný ekvivalent nervové soustavy je sofistikovanou komunikační sítí, která pracuje v rámci DNA a k transferu dat využívá světla. Je mnohem rychlejší než nervová soustava a může být považována za kvantový biopočítač souběžně zpracovávající data, jenž funguje jako nezprostředkované elektromagnetické rozhraní v daném konkrétním prostředí.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (1)

Střed Galaxie. Už od časů starých Mayů a Egypťanů bylo centrum Mléčné dráhy považováno za lůno či prapůvodní zdroj života. Z mnoha přesvědčivých důkazů vyplývá, že obě tyto civilizace nejen že chápaly Galaktické centrum jako obří černou díru, ale také věděli, že tato záhadná oblast, která transcenduje (nebo vytváří) časoprostor, ve skutečnosti vysílá rádiové a světelné frekvence, jimiž je tvořen život… ve formě DNA! Nejnovější ruský výzkum v oblasti „vlnové genetiky“ pojmenovává tuto sílu tvořící DNA „torzní vyzařování“, díky jejímu rotačnímu tvaru, který připomíná molekulu DNA.

Stránky

Top