Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (34)

Ve Věku Vodnáře bude vzduch velmi suchý. Walter Russell vysvětluje, že tento stav bude zapříčiněn uvolněním radioaktivity lidmi do ovzduší. Následkem tohoto fenoménu si lidstvo vyvine éterické vidění. Éterické vidění nahlíží do éterické roviny, která je složena z antihmoty a antičástic.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (33)

Naším největším pokladem není majetek nebo peníze, ale to, co je skryto hluboko v našem podvědomí: tma, naše vlastní nevyužitá část, která je ve skutečnosti světlem, jež si není samo sebe vědomo. Existuje pouze "pole", o kterém mluvili velcí filozofové před tisíci lety. Rumi řekl, "Za vším správným a špatným, za vším dobrým a zlým, je pole. Sejdeme se tam."

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (32)

V energo-psychologii používáme různá prohlášení a vkládáme je do těla. To můžeme udělat, protože naše myšlenky a emoce jsou frekvenčními vzorci a mají přímý vztah k integritě našich energetických polí. Negativní myšlenky a emoce narušují naše vědomí, vytváří nesoudržnost, která může vykolejit činnost DNA, potlačit imunitní systém a vést k chronické, degenerativní nemoci, depresi a dalším duševním poruchám.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (31)

"Mnoho domorodých tradic Střední Ameriky věří, že [Zdroj] vyzařuje frekvenci nebo tón, známý jako Ge (Dží), který léčí nejenom tělo-mysl-ducha, ale zajišťuje také nesmrtelnost" píší Weinholdovi a dodávají, že duchovní praktiky používané v dávných školách mystérií Egypta a Řecka zahrnují v sobě rozmanité vibrační nástroje, aby naladily lidskou DNA na Zdroj. To způsobilo, že se DNA rozezvučela, rozezpívala nebo rozvibrovala tak, že rezonovala s tónem Dží – frekvencí galaktického středu.

Stránky

Top