Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (30)

Zpočátku byl můj stav diagnostikován jako "deprese". Tu jsem také hluboce cítil, nicméně tato deprese byla výsledkem, ne příčinou toho všeho, co náhle přestalo v mém těle fungovat. Poslušně jsem ale polykal své prášky, dokud jsem téměř neumřel na nežádoucí reakce. Začal jsem být zoufalý a vydal jsem se do území "alternativního" léčení, kde jsem hledal řešení...

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (29)

Nedávné události ukázaly obrovskou touhu většiny lidí na světě po míru v jejich životech. Již nejsou spokojeni s mentalitou politického konfliktu, který udržuje ekonomický pokrok a lidská práva a svobody. Ale jako nejdůležitější věc cítím, že si mnoho lidí nyní uvědomuje, že pokud chceme mír ve světě, musíme jako první věc vytvořit mír v našich životech. Je to lidská povaha, která se potřebuje změnit, a jsme schopni touto transformací projít...

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (28)

Tři procenta naší DNA, které kódují proteinové sekvence, určují naši individuální podobu, osobní vlastnosti a celkový genetický vývoj. Nekódující DNA, která dává vzniku dalším DNA řetězcům, je evolučním motorem, který je schopný nás vzít za tento dědičný, počáteční bod do multidimenzionálního a docela možného, "transdimenzionálního" území – nebo způsob bytí, který zcela přesahuje naši holografickou realitu.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (27)

Ale bez plné aktivace čelních laloků a jejich nasycení dopaminem ego nikdy nedosáhne svého vlastního završení a následného sloučení s Bohem. Odsuzování velkého ega a fixace individuální vůle člověka a jejich označování za nižší vědomí, jak se často v duchovních naukách děje, je k ničemu, protože slabá vůle se přirozeně snaží fixovat na jedince a nezáleží na tom, jaké jsou naše vědomé záměry. Řešení se může uskutečnit pouze se skutečnou změnou na fyziologické úrovni, která osvobozuje individuální vůli z jejího zápasu proti odevzdání se vyšší realitě.

Stránky

Top