Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (26)

Mnozí mnohokrát řekli, že "láska je vše, co existuje". To je naprostá pravda. Jak se naše DNA znovu sjednotí a "naváže", abychom použili termín Barbary Marciniak, naše kapacita jak v dávání, tak v přijímání bezpodmínečné lásky (včetně bezpodmínečné lásky k sobě) exponencionálně vzroste. Toto zanechává dveře široce otevřené pro realizaci našich snů a touhy vytvořit svět na základě jednoty, spolupráce a soucitu.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (25)

Astronomové studující Galaktické centrum hlásí, že bývá s opakovanou periodou extrémně aktivní. V těchto opakujících se fázích chrlí divoké vlny kosmické energie, jejíž množství a intenzita odpovídá výbuchům tisíců supernov. Co se týče energie, jsou tyto výtrysky tím nejsilnějším jevem v celém známém vesmíru.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (24)

Věděli jste, že… lidské emoce přímo ovlivňují genetický materiál a jeho vzezření? Fascinující výzkum biologa Glena Reina dokazuje, že zlost, strach a podobné „negativní“ emoce mají schopnost smrsknout molekulu DNA – doslova ji smrštit jako tahací harmoniku. Na druhou stranu „pozitivní“ emoce jako radost, vděk a láska, DNA rozvinují nebo „nafukují“. Studium dr. Reina ukazuje zřetelné spojení mezi „torzní“ energií z vyšší dimenze (univerzálním tvořivým vědomím) a emocemi přitakávajícími životu – zejména nepodmíněnou láskou, což napovídá, že tato emoce doslova pohání vývoj našeho druhu...

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (23)

Tento článek je menším vědeckým pokusem ověřit platnost vzájemného vztahu a nedílné provázanosti Božské mysli a lidského vědomí pokud jde o skutečné léčení těla, mysli a ducha. Existuje několik všeobecných principů, na nichž se shodnou jak někteří přední vědci tak výzkumníci v oblasti spirituality. Například to, že celý vesmír je složen z elektromagnetických frekvencí – je ve skutečnosti čirou energií, a vše je obdařeno vědomím. Staré rukopisy a proroci dlouho předpovídali, že v konečné fázi bude veškeré léčení prováděno pouze za použití světla, barev a zvuků...

Stránky

Top