Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (22)

Jakožto náš bioenergetický vzorec fungují elektromagnetická pole jako kompendium veškerých dat týkajících se našeho tělesného i duševního blaha. Ve své knize The Holographic Universe Martin Talbot vysvětluje: „Jelikož se nemoc může v energetickém poli objevit celé týdny nebo dokonce měsíce předtím, než se projeví v těle, domnívají… se mnozí… že choroby mají původ v energetickém poli. To naznačuje, že je toto pole primárnější než tělo fyzické-hmotné.“

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (21)

Vytušte za těmito slovními obrazy, které malujeme rozmáchlými tahy štětce vyrobeného z vlastního jazyka, tóny pocitů a ozvěny citů. Pocity a city jsou klíčem k pokladům zážitků, odhalení a moudrosti, které hledáte. Láska je jednotná nosná vlna a vaše ryzí a upřímná touha tvoří Světelná křídla, která vás vynesou nahoru a pak se naplno roztáhnou, aby vás na cestě podporovala.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (19)

Když redukujeme DNA na subatomární částice energie, bude nás zajímat, co nám vlastně zbude. Naše těla jako by docela zmizela a nahradilo je moře energie, která je zdánlivě ovládána supervědomým energetickým polem. V tomto výchozím bodě vidíme, jak jsme vlastně propojeni se vším ostatním. Začínáme díky tomu rovněž chápat, jak je možné, že se buňky červených krvinek přeměňují na buňky tkání a – při dostatečně citelných zásazích v podobě špatné stravy, stresu, toxinů z prostředí a vnitřních konfliktů – v buňky rakovinné. Také se tím začíná vysvětlovat, jak je možná regenerace (obnova) lidských končetin bez pomoci buněčné mitózy...

Stránky

Top