Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (14)

Co potom jsme? Zatím nevidíme, jakou rovnováhu užívání genomu se snažíme nastolit – zda to bude k dobrému nebo to vyústí v něco špatného. Dokonce ještě ani netušíme, zda si uchováváme svojí „lidskost“ a genetickou integritu. Lidstvo nikdy předtím takto průlomový projekt nespustilo. Často se říká, že „mít mapu ještě neznamená znát krajinu,“ a přesně to samé platí i o „mapě“ lidského genomu. Čtením mapy rozhodně neodhalíme přírodní účinky experimentů v reálném životě. Ve složitých a spletitých systémech mohou i malé změny narůst do nestvůrných důsledků, často nepředvídatelných a potenciálně katastrofických.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (13)

Komunikace na všech úrovních, fyziologických i emočních, se častokrát projasní, zlepší a stane srozumitelnější právě díky zvuku. Příroda miluje stavy rezonance, při nichž se plýtvá co nejmenším množstvím energie. Je dostatek důvodů, proč se domnívat, že naše psýché a fyziologické konstituce dokáží skrze zvuk rozpoznat infračervené (světelné) vzorce života. Jak s těmito informacemi naložíme je čistě na nás...

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (12)

Pokud bychom mohli slyšet své vlastní tělo, proniknout do jeho rytmů a frekvencí, jak by asi znělo? Rozeznali bychom motivy lahodící uchu? Považovali bychom je za krásné? Hudební? Je naše biologie organizována harmonicky? Pokud ano, co to může znamenat? Existuje mnoho způsobů, jak na všechny tyto otázky odpovědět. Jedním z nich je přímo proniknout k frekvencím deoxyribonukleové kyseliny (DNA) – hlavnímu nosiči genetické informace v živých organismech. Autorka, sama hudebnice, předložila tyto otázky molekulárnímu biologovi Davidu Deamerovi...

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (11)

Hlavní příčinou mnoha autoimunitních chorob je genetické poškození způsobené faktory jako je smíchání vakcín za přispění toxických buněk. Jak dokazuje rostoucí penzum literatury o této problematice, nejsem to zdaleka jen já, kdo tento názor zastává. Tvrdím, že buňky sbírají a zadržují toxicitu za účelem zpomalení mnoha zmutovaných patogenů, jako například opičího retroviru 40 (tzv. „opičí AIDS“), který je do organismu uvolněn spolu s vakcínami pod dohledem imunitního systému...

Stránky

Top