Patomský kráter aneb záhada "Hnízda Ohnivého Orla" (6)

„Nemám tušení. Jsem odborníkem na mechaniku těles a nemohu kvalifikovaným způsobem odpovědět na vaší otázku. Ale abych byl upřímný, mohu s jistotou říci dvě věci. Především jsem se za celou svou životní kariéru s ničím tak podivným nesetkal. A za druhé. Ono těleso, které se vnořilo na daném místě pod zem, nebylo rozhodně přirozeného původu. Jde o umělou technologii. A věřte, že jako pragmatickému vědci mi činí velký problém o tom takto hovořit. Ať je to jak chce, je „Patomský kráter“ zcela jedinečným fenoménem. Takže ať je tam co chce, mělo by to být vykopáno. Anebo ne?“

Patomský kráter aneb záhada "Hnízda Ohnivého Orla" (5)

Nicméně dne 22. října 1993 seismické stanice v Austrálii, Bolívii a Turecku zaznamenaly velmi neobvyklé zemětřesení o síle čtyř stupňů. V tomto případě se však zemětřesné vlny nešířily do stran v podobě klasického kruhového charakteru, ale ke zděšení všech veškerá měření vykazovala několik přímých (paprskových linií), které prostupovaly skrz na skrz celou planetou. Během pouhých 26 vteřin jedna z těchto přímých linií vlnění dorazila do Indie. Epicentrum tohoto záhadného úkazu se nacházelo na jednom z ostrovů u pobřeží Antarktidy...

Patomský kráter aneb záhada "Hnízda Ohnivého Orla" (4)

Jinými slovy řečeno. Uvnitř kráteru v hloubce nějakých 100 až 150 metrů bylo cosi, co vykazovalo silné magnetické anomálie a způsobovalo neustále se měnící charakter magnetického pole. Ložisko železné rudy jsme mohli s klidem vyloučit, a to už z toho důvodu, že by žádné takové ložisko na světě nevytvořilo tak zvláštní magnetické pole. Takže máme pod nohama meteorit nebo kosmickou loď nebo jakoukoliv jinou technologii umělého charakteru s převahou nějaké titanové slitiny...

Patomský kráter aneb záhada "Hnízda Ohnivého Orla" (3)

Od tábora naší druhé expedice k dřevěnému srubu zmizelé rodiny Neprjažinců to bylo půl dne klidnou chůzí. V prvních dnech jsme doufali, že se tu objeví nějaký vrtulník, a to v souvislosti s případem zmizelé rodiny. Případ se přece jen dále vyšetřoval. Také jsme získali nějaké zprostředkované informace, že v domku nyní bydlí někdo jiný. Neměli jsme ovšem možnost tyto informace nějak ověřit. Vzorky jsme prostřednictvím našeho vrtulníku dopravili do Irkutska, kde sídlí „Laboratoře bioindikace ekosystémů“...

Stránky

Top