Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 14

281. Nakolik je neuro-lingvistické programování dobré jako způsob uspořádání člověka a dosažení vnitřní harmonie?
Slova nesou informaci. Informace se ve slovech může zamotat, ale může se i rozvinout. Je důležité chápat, co z toho použitá slova dělají. A chápat musí vždy jak ti, kdo je vysílají, tak ti, kdo přijímají. Pokud někdo něčemu nerozumí, pak komunikace musí být přerušena, jinak druhému uškodíte.

Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 13

261. Jak lidi vysvobodit ze zajetí snu?
Sen, to je výběr člověka. Nemusíte za něj nic řešit. Budou-li něco potřebovat, zeptají se. Pak můžete pokračovat.

262. Planeta Faeton. Jedna z krásných planet minulosti. Na Faetonu byla válka. Jelikože nezvládl sluneční energií, rozletěl se v termojaderných explozích na kusy. Naši planetu vyhubil. Podle jednoho zdroje měl 12 měsíců. Dnešní Luna a Pluto jsou jeho bývalé měsíce. Současní astronomové se domnívají, že po Faetonu zůstal pás asteroidů.

Indigový chlapec Saša o změnách na Zemi 11

221. Drunvalo Melchizedek říká, že lidé budou odcházet po vlnách. Celkem budou 3 velké vlny. Zůstanou miliony, tak řekl.
Přijdou nejen 3 vlny. Bude jich 8, ale ostatní přijdou tehdy, až vy už na Zemi nebudete. Odchod lidí ze Země bude nutný proto, že ne všichni se mohou přizpůsobit Změně. V tom případě bude lépe odejít a nepřekážet těm, co zůstanou. Zda odejít, nebo zůstat, bude muset řešit každý sám.

Stránky

Top