Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (12)

Pokud bychom mohli slyšet své vlastní tělo, proniknout do jeho rytmů a frekvencí, jak by asi znělo? Rozeznali bychom motivy lahodící uchu? Považovali bychom je za krásné? Hudební? Je naše biologie organizována harmonicky? Pokud ano, co to může znamenat? Existuje mnoho způsobů, jak na všechny tyto otázky odpovědět. Jedním z nich je přímo proniknout k frekvencím deoxyribonukleové kyseliny (DNA) – hlavnímu nosiči genetické informace v živých organismech. Autorka, sama hudebnice, předložila tyto otázky molekulárnímu biologovi Davidu Deamerovi...

Stránky

Top