Medicína v starovekom Egypte III.: Ebersov papyrus

Ebersov papyrus, tiež známy ako Papyrus Ebersa, je Egyptský medicínsky papyrus datujúci sa približne do roku 1550 pred Kristom. Medzi najstaršími a najdôležitejšími medicínskymi papyrusmi zo starovekého Egypta ho kúpil v Luxore (Théby) v zime roku 1873-74 Georg Ebers. V súčasnosti je uchovávaný v knižnici Lipskej Univerzity v Nemecku.

Medicína v starovekom Egypte II.: Papyrus Edwina Smitha

Papyrus Edwina Smitha je medicínsky text zo starovekého Egypta zameraný na chirurgické postupy pri úraze. Datuje sa do 16.-17. dynastie Druhého stredného obdobia v starovekom Egypte, cca v roku 1 600 pred Kristom. Papyrus Edwina Smitha je medzi medicínskymi papyrusmi jedinečný. Zatiaľ čo v iných papyrusoch, v Ebersovom a Londýnskych medicínskych, v ktorých sú texty založené na mágii, Papyrus Edwina Smitha predstavuje racionálny a vedecký prístup k medicíne.

Medicína v starovekom Egypte I.

Medicína starovekých Egypťanov je jednou z najstarších, aké sú zdokumentované. Od začiatkov civilizácie v 33. storočí pred Kristom až po perzskú inváziu v roku 525 pred Kristom sa egyptská lekárska prax zväčša nezmenila a bola na svoju dobu vysoko pokročilá, zahŕňajúc jednoduchú neinvazívnu operáciu, upravovanie kostí a rozsiahly zoznam liečiv. Egyptská medicínska myšlienka ovplyvnila neskoršie tradície, vrátane tej gréckej.

Top