Na stopě původu lidstva 3

Dnes označujeme pojmem Mléčná dráha pouze „pruh hvězd na obloze. Každý jednotlivý světelný bod, který v Mléčné dráze dokážeme rozeznat, je slunce na to při jejím pozorování často zapomínáme. Udělat si správnou představu o tvaru Mléčné dráhy je pro nás těžké z toho prostého důvodu, že jsme sami její součástí. Díky údajům získaným pomocí Hubblova teleskopu však dnes máme vcelku spolehlivý obraz toho, jaký má naše galaxie tvar a jaká je její struktura.

Na stopě původu lidstva 2

Teorie prvotního třesku uspokojivě vysvětluje rozpínání vesmíru; při pokusu popsat samotný prvotní třesk však veškeré fyzikální zákony selhávají. Celková hmota a všechno žárem by musely být původně koncentrovány do bodu nula v časoprostorovém kontinuu. Tento nulový bod však nedokáží naše matematické rovnice beze zbytku popsat. Někteří matematici jej popisují jako „singularitu", astronomové se však zpravidla takovým charakteristikám vyhýbají. Naproti tomu nabízí Hawkingova M-teorie zcela nové možnosti. Jako každý, kdo chce universum popsat pomocí jediné rovnice, vychází také Hawkihg z prvotního třesku.

Na stopě původu lidstva

Mnoho lidí již podlehlo pokušení zajistit si v oblasti ekonomiky, umění nebo vědy pomocí podvodu slávu, čest a peníze. Když je takový podvod-falzifikát, podvrh či padělek odhalen, utrpí provinilec v nejhorším případě újmu na majetku a na cti. Avšak neodhalený podvod může změnit učebnice dějepisu!
Britský genetik Charles H. Waddington napsal o „mutaci", při níž se údajně vyvinuly jedinečnosti člověka:

Top