O dotování ekonomiky a bankovním „týlu“ nadnárodních korporací (II)

Základní formy státní podpory finančního sektoru: 1) kapitalizace bank („nalévání“ státních prostředků do základního jmění); 2) odkup „špatných“ (toxických) aktiv státem od bank a poskytování finančních prostředků na vratném základě (úvěry a půjčky); 3) poskytování záruk na závazky bank a dalších finančních institucí; 4) poskytování prostředků centrálními bankami ve formě „mimořádných“ úvěrů, a také prostřednictvím mechanismu tradičního refinancování bank (operace na „zajištění likvidity“ bankovního sektoru).

O dotování ekonomiky a bankovním „týlu“ nadnárodních korporací (I)

Velká část diskusí kolem problému vstupu Ruska do WTO se vede kolem cel (především dovozních, ale rovněž vývozních) a možných sociálně-ekonomických důsledků jejich změn (nebo zrušení) po podepsání protokolu o přidružení. V menší míře je pozornost věnována otázkám dotování ruské ekonomiky. Problém dotování se posuzuje v podstatě podle jednoho ruského odvětví – zemědělství, přičemž jen ve formě rozpočtových dotací. Navrhuji podívat se na tento problém v širším kontextu. Doufám, že takový přístup umožní vyhodnotit důsledky možného vstupu Ruska do WTO střízlivěji.

Top