ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI 2

Historická praxe však ukazuje, že Oni prostě těmito znalostmi nedisponovali. Naopak, zdá se být mnohem pravděpodobnější, že v aktivní hře byly zcela jiné mimozemské bytosti jevící se na podstatně pokročilejší úrovni než Anunnaki. Ovšem hovořím na tomto místě v minulém čase. Zde bych měl upozornit na jednu velmi podstatnou změnu. Jak jsem již několikrát předeslal, za dobu od posledního setkání Anunnaki s lidskými bytostmi se toho v jejich prostředí velmi mnoho změnilo. V souvislosti s tím mohu zcela zodpovědně konstatovat, že v současné době i Anunnakiové disponují schopností, kterou bychom mohli nazvat „cestování v čase“. Toto tvrzení ovšem vytváří velmi zásadní implikace.

ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI 1

V současné době prudce narůstá zájem a debata ohledně tzv. „planety X“, která bývá často spojována s mytickým Nibiru. Říká se, že Nibiru je domovem našich předků, originálních tvůrců lidské rasy, o kterých se tak často zmiňuje Starý Zákon. Je Nibiru skutečná? Spisy Sumerských tabulek, jak předkládá badatel a spisovatel Zecharia Sitchin, popisují historii, která předchází nám známé lidské historii.

Stránky

Top