Thoth, geometrické obrazce a Kvet Života (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 7)

Tri až štyri mesiace po mojom návrate z Egypta, prišiel Thoth a povedal, „Chcem vidieť geometrické obrazce, ktoré ti dali anjeli.“ Anjeli mi dali základné informácie/geometrické obrazce o vzťahu reality a ducha. Taktiež ma naučili meditáciu, ktorú poskytnem aj vám. Táto meditácia bola jednou z prvých vecí, ktoré chcel Thoth odo mňa. Bola to výmena: Ja som získal všetky jeho spomienky a on dostal meditáciu. Chcel poznať túto meditáciu, pretože bola oveľa jednoduchšia ako metóda, ktorú používal on.

Môj príbeh (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 6)

Niektorí z vás možno neprijmú možnosť komunikácie s bytosťami z iných dimenzionálnych úrovní, ale práve to sa prihodilo mne v mojom živote. Neprosil som o to, ale prosto sa to stalo. Po tom ako sa to objavilo, mal som po mnohé roky takmer dennú interdimenzionálnu komunikáciu s týmto mužom – Thothom. Teraz, keď tomu viac rozumiem, môj osobný vzťah s Thothom sa v skutočnosti začal ešte v dobe keď som študoval na kolidž v Berkeley.

Aká stará je Sfinga? (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 5)

Na pripomenutie skutočnosti, že pradávne bytosti tohto sveta boli možno viac vyvinuté ako si o nich myslíme, pozrime sa teraz na niečo celkom iné. Pozrite fonetický preklad básne v Sanskrite. Myslím, že tento preklad bol uverejnený v jednom článku časopisu Clarion Call začiatkom osemdesiatych rokov. Pod textom v Sanskrite je slovenský preklad.

Zhromažďovanie anomálií (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 4)

Táto kresba je vskutku zvláštna. Informácie v nej pochádzajú z knihy o Síriu, The Sirius Mystery (Mystérium Síria) od Roberta Templeho. Dozvedel som sa, že mal desať až dvanásť rôznych objektov, z ktorých si mohol vybrať, pričom všetky by viedli k rovnakému záveru, ale z úplne iného uhla pohľadu. Som rád, že si vybral práve tento, pretože sa týka ďalšej stránky toho o čom budeme rozprávať.

Stránky

Top