SÍRIUS - Vľúdne riešenia pre vymyslené globálne otepľovanie spôsobené ľuďmi I.

Nemecký filozof profesor Jurgan Habermas požaduje, aby mali všetci účastníci intelektuálnej rozpravy „účastnícke znalosti”. Činiac tak, zbavil väčšinu ľudstva jeho najzákladnejších práv: povedať si svoje v dôležitých záležitostiach. Keď Thomas Kuhn „Nainštaloval koncept vzorov spôsobom „makro” (materializovaný algoritmus) do softvéru moderného myslenia, efektívne vykonal pre akadémiu, čo Habermas vykonal pre ľudstvo vo všeobecnosti: vydáva každému „príkaz umlčania.”

Stránky

Top