ZDÁNLIVÁ MÝLKA O MIMOZEMŠŤANECH A UFO (2)

Ještě si musíme položit jednu zajímavou otázku, i když připustíme tu domněnku, že jsme byli možná vytvořeni s mimozemských genů, tak to nemusí nutně znamenat, že máme i stejnou anatomii těla jako naši tvůrci! Potom se nabízí logická úvaha, proč by mimozemšťané měli mít vůbec nějaké pletky s lidskými dcerami, když pravděpodobná anatomie mimozemského druhu, nemusí být vůbec slučitelná s anatomií člověka. Je dosti možné, že budoucnost nebude staré předky „Homo sapiens“ nějak důstojně vnímat, ale dovedu si více představit onen tělesný kontakt člověka s člověkem, než-li pohlavní kontakt člověka s mimozemšťanem.

ZDÁNLIVÁ MÝLKA O MIMOZEMŠŤANECH A UFO (1)

Japonská královská rodina dokonce odvozuje svůj původ od nebeských bohů, kteří sem přišli na Zem. Existuje ale mnohem více takových příkladů, kdy se královský původ odvozuje od bohů z hvězd. Na první pohled to vypadá tak, že se budu opět vracet k mimozemšťanům, ale nebude tomu tak! Připomenu na začátku zmiňovaného Alberta Einsteina, protože právě tento velikán světové fyziky, dokázal to, že nic není nemožné! Pro krátké připomenutí uvádím znovu, Einstein ve své obecné teorii relativity popisuje, že jakýkoliv objekt s vlastní hmotností zakřivuje „časoprostor“, ve kterém se nachází, a toto zakřivení se projevuje jako gravitace. Jednoduše řečeno, díky této speciální teorii relativity, Einstein ukázal, že v budoucnosti v jistém smyslu lze cestovat bez problému časem.

Top