Sešat, Pisárka

Sešat je ženskou družkou/náprotivkom/manželkou/dieťaťom Thotha (http://www.crystalinks.com/thoth.html) Pisára, ktorý napísal príbeh/program cesty ľudstva časom. Ona je mágom, ako sú aj Izis (http://www.crystalinks.com/isis.html), Thoth, Hermes (http://www.crystalinks.com/hermes.html) atď. Sešat bola nositeľkou titulu „Egyptská dobrodinka“. Jej magická čarovná palička, so sedemcípou hviezdou, bola symbolom, ktorý predstavoval zdroj všetkých kreatívnych myšlienok, vedomia. Jej sily príčiny a následku pre akékoľvek pôsobenie boli legendárne pred založením Egypta.

Top