Spontánní hoření lidí (2)

Jeden z posledních případů samovznícení pochází z roku 1985. Dne 8. ledna si sedmnáctiletá Jacqueline Fitzimonsová, studentka Halton Technical College z anglického hrabství Cheshire, povídala se svými přítelkyněmi v bytě, když z ní najednou vyšlehly plameny. Stalo se to v okamžiku, kdy si stěžovala na jakési pálení v zádech a necítila se dobře. Hořela po celém těle, plameny v mžiku zachvátily i vlasy...

Spontánní hoření lidí (1)

V poslední době se věnuje větší pozornost a publicita záhadnému jevu, nazvanému spontánní hoření lidí. Mezinárodně je tento fenomén označován v angličtině zkratkou SHC (Spontaneous Human Combustion). Jako poměrně vzácný je znám již značně dlouho. Z roku 1692 pochází první dochovaná zpráva o bezdůvodném samohoření starší ženy v Kodani. Více podrobných zpráv je známo z 18. a 19. století, a to zejména z Anglie. Jeden takový případ zpracoval i známý Charles Dickens v románě Bleak House (Ponurý dům).

Náboj lidského těla - statická elektřina

Z mého mnohaletého výzkumu vzájemných vztahů mezi živou i neživou hmotou a různorodými energetickými náboji vyplynuly čtyři poznatky statické elektřiny, o jejichž existenci jsem se v žádné „fyzice“ nedočetl.
Tyto zcela nové poznatky poskytují reálné vysvětlení nejen pro stavby megalitické kultury, ale také pro existenci mnohých dalších jevů, označovaných jako zázraky nebo záhady.
Úvodem tyto nové poznatky rekapitulačně připomenu:

Top