Elektrody poctivostiElektrickou stimulací mozku lze zvýšit počestnost lidského jednání. Při experimentech, které provedl Michel André Maréchal z Curyšské univerzity se svými kolegy, házelo 301 pokusných osob hrací kostkou. Za předem známý dosažený počet bodů obdrželi účastníci finanční odměnu devět švýcarských franků. Výsledky hodů zadávali do počítače bez jakékoli kontroly. Podmínky byla nastaveny tak, aby šance na výhru byla 50%. Kontrolní skupina se 145 členy dosahovala výhry v průměru v 68%, což bez podvádění není možné. Nepoctivost druhé skupiny se 156 členy poklesla na 58% při lehkém dráždění pravé zadní oblasti prefrontálního kortexu slabým elektrickým proudem. Jde o část mozku, která podle skenů je aktivní při rozhodovacích procesech zahrnujících morální aspekt. Elektrody stačí připojit vně lebky, netřeba žádného chirurgického zásahu. Existují i další prvky našeho chování a jednání, jež lze ovlivnit tak jednoduchým způsobem? Umístění pravé části prefrontálního kortexu vidíme na obrázku: http://bit.ly/2pUPOvl Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czNe, 07/05/2017 - 18:51
Přelomový akumulátorJohn B. Goodenough, vynálezce velmi rozšířených lithiových článků, představil nový koncept akumulátoru. Jeho základem je pevný elektrolyt z vodivého skla o složení M2.99Ba0.005O1+xCl1-2x , kde M představuje lithný nebo sodný kation Li+ popř. Na+. Vyplňuje 0,06 mm velkou mezeru mezi anodu z lithiové nebo sodíkové folie a katodou tvořenou směsí použitého skelného elektrolytu a uhlíku na měděné folii. Jeho schéma vidíme na obrázku. Pro lepší fungování lze do materiálu katody přimíchat redoxní centra z oxidu manganičitého MnO2 nebo síry S8. Článek sestává toliko z pevného anorganického nehořlavého materiálu, což výrazně zvyšuje jeho odolnost. Pevný elektrolyt rovněž zabrání vzniku dendritů, rozvětvených výrůstku z materiálu elektrod. Vznikají rozpouštěním a usuzování materiálu elektrod v důsledku nerovnoměrné proudové hustoty. Nakonec mohou článek zcela zkratovat a způsobit tak jeho přehřátí, roztavení, požár či výbuch. Goodenoughův nový akumulátor by mohl být stejnou revolucí, jako před lety lithiové baterie: http://bit.ly/2okD0gR Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czUt, 11/04/2017 - 00:47
Chytrý kondenzátorKapacitní klávesnice nebo touchpady jsou běžnou součástí mnoha elektronických zařízení. Doposud špatně rozlišují mezi různými mechanickými stimuly. Stlačení mohou vnímat stejně jako ohnutí nebo protažení. Tým prof. Johna Davida Wyndhama Maddena z University of British Columbia problém vyřešil. Zhotovili kapacitní klávesnici ze dvou rovnoběžných elastických vrstev z polydimethysiloxanu [-O-Si(CH3)2-]n. Každou z nich prochází rovnoběžné kanálky o průřezu 1 x 0,4 mm paralelně s povrchem, přičemž kanálky v jedné vrstvě jsou kolmé na kanálky ve vrstvě druhé. Překřížení funguje jako kondenzátory. V místě křížení se kanálky ve spodní vrstvě rozšiřují na 1,2 mm, v horní vytvářejí smyčku o vnitřním průměru 3 mm a vnějším 5 mm, jak vidíme na obrázku nahoře. Vnitřek kanálků obsahuje polyakrylamidový gel s chloridem sodným kvůli vodivosti. Na zvýšení kapacity nemá vliv pouze přiblížení elektrod (kanálků), čehož lze dosáhnout i protažením či ohnutím, nikoliv pouze stlačením. Protože díky prstencové elektrodě elektrické pole kondenzátoru uniká ven, kapacitu výrazně zvyšuje i přiložení špičky prstu na obr: http://bit.ly/2o66YnI Tímto způsobem eliminovali vliv nežádoucích deformací na fungování kapacitní klávesnice. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czSt, 22/03/2017 - 23:40
Geneticky dokázanámatrilinearita... Devět osob, pohřbených v nejvýznačnější hrobce označené jako místnost 33 puebla Bonito na severozápadě Nového Mexika, má shodný mitochondriální genom. Znamená to, že jde o blízké příbuzné v ženské linii. Z archeologického výzkumu lze usuzovat, že šlo o příslušníky rodiny místních předáků, kteří vládli zhruba v letech 800 - 1130 n.l. Pueblo Bonito představovalo v té době centrum kaňonu Chaco, jedné z oblastí osídlených pueblanskými Indiány, vyspělou společností amerického jihozápadu. Na obrázku najdeme letecký pohled na pueblo Bonito (foto Bob Adams, Albuquerque, NM, CC BY-SA 3.0: http://bit.ly/2mUXbEz Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czUt, 07/03/2017 - 23:40
Nový kontinentodhalil a popsal po více než dvacetiletém úsilí Nick Mortimer se svými kolegy z novozélandského výzkumného ústavu GNS Science ve spolupráci s Julienem Collotem z Geologické služby Nové Kaledonie a Marií Seton z University of Sydney. Jak vidíme na obrázku, Zélandia (Zealandia) leží východně od Austrálie a je z 94% pod vodou. Její celková rozloha činí 4,9 milionů km2. Nad hladinu vyčnívají jen její nejvyšší vrcholky - ostrovy Nový Zéland a Nová Kaledonie. Nicméně vyznačuje se řadou rysů pro kontinent charakteristických. Od okolí ji odlišuje rozdílné geologické složení typické pro kontinentální kůru a výrazně silnější zemská kůra než na oceánském dně. Jde o spojitou dobře definovanou oblast, která výrazně převyšuje své okolí. Od australské pevninské kry je zřetelně oddělena. Byla součástí superkontinentu Gondwany. V důsledku jejího rozpadu během svrchní křídy se potopila. Její současnou polohu vidíme na obrázku: http://bit.ly/2kTQWvK (N. Mortimer et al., Zealandia: Earth’s Hidden Continent, GAS Today, Volume 27 Issue 3, doi: 10.1130/GSATG321A.1). Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czSo, 18/02/2017 - 15:33
Dvanáctá jeskyněK jedenácti jeskyním v okolí Kumránu, ve kterých beduíni a po nich archeologové nalézali svitky od Mrtvého moře, 2.000 let staré biblické a jiné náboženské texty, přibyla nedávno dvanáctá. Odhalili ji Oren Gutfeld a Ahiad Ovadia z hebrejské univerzity v Jeruzalémě spolu s Randallem Pricem z Liberty University v USA. Jeskyně původně také obsahovala svitky, v době nálezu byla bohužel již zcela vykradena. I tak jde o cenný archeologický objev, protože v ní zůstalo mnoho rozbitých keramických nádob s víčky, v nichž se svitky uchovávaly. K dalším nálezům patří kožení řemínky na vázání svitků a jejich látkové ochranné obaly, jakož i kousky šlach a kůže, jimiž se kusy pergamenu propojovaly. Na obrázku: http://bit.ly/2kbSQf0 (foto Casey L. Olson and Oren Gutfeld) vidíme jediný dochovaný nepopsaný pergamenový svitek. Nález železného ostří motyky z padesátých let minulého století dokládá, že k vyloupení došlo alespoň částečně až v moderní době. Ve spodnější vrstvě nalezli archeologové řadu pazourkových ostří, hrotů šípů a pečetítko z karneolu z mladší doby kamenné a doby měděné. Jeskyní v oblasti Kumránu najdeme stovky, některé z nich vyhloubené lidmi. Svitky byly uloženy pouze ve dvanácti z nich. Z dalších čtyřiceti pocházejí střepy a další drobné archeologické nálezy. Vzhledem ke stále probíhajícím vykopávkám nejsou další zajímavé nálezy vyloučeny. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czPi, 10/02/2017 - 19:09
Náš nejstaršípředek... Velmi zajímavé zkameněliny nalezli a popsali Jian Han a Degan Shu z čínské Severozápadní univerzity v Xianu s podporou čínsko-britsko-německého týmu. Jde o 540 milionů let staré fosilie živočicha Saccorhytus coronarius, které patří mezi nejstarší známé druhoústé (Deuterostomia). Proč paleontology tolik zajímá milimetrový tvoreček, který svůj život trávil sháněním potravy v písku na dně tehdejších moří? Na získání jejich zkamenělin museli zpracovat tři tuny vápence. Druhoústí jsou přímými předky celé řady živočišných skupin, včetně obratlovců, tedy i nás. Zkameněliny pochází z kambrických vápenců v provincii Šan-si ve střední Číně. Uměleckou rekonstrukci vzhledu S. coronarius vidíme na obrázku: http://bit.ly/2jRWDcA (S. Conway Morris/Jian Han). Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czNe, 05/02/2017 - 23:12
Čo Vám na portáli chýba? ›› redakcia@cez-okno.net

Stránky

Top