Nebezpečné TauridyPodle tiskové zprávy Astronomického ústavu AV ČR může v blízké budoucnosti dojít k nebezpečné strážce Země s meteroidem z meteorického roje Taurid. Na základě analýzy drah 144 bolidů (jasných meteorů) z tohoto roje usuzují astronomové, že obsahuje přinejmenším dvě planetky o velikosti 200–300 metrů a nejspíš i mnoho dosud neobjevených planetek o rozměrech minimálně desítek metrů. Studované bolidy zachytila v roce 2015 Evropská bolidová síť řízená z observatoře v Ondřejově. Z tiskové zprávy AÚ AV ČR: Meteorický proud Taurid způsobuje na Zemi přinejmenším čtyři meteorické roje. Dva jsou aktivní v noci od konce září do začátku prosince a dva ve dne od konce května do poloviny července. Ačkoliv nejpravděpodobnějším mateřským tělesem je kometa 2P/Encke, existuje teorie, že tato kometa je jen úlomkem mnohem větší komety, která se rozpadla před tisíci let a vytvořila celý komplex těles, včetně řady planetek. Je ale také dobře možné, že řada planetek má podobnou dráhu jako Tauridy čistě náhodou. http://bit.ly/2rPuAlg Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czNe, 11/06/2017 - 21:31
Geny inteligenceRozsáhlá meta-analýza (analýza analýz) na 78.308 účastnících identifikovala skupiny genů, které zodpovídají za naši inteligenci. Jde celkem o 336 polymorfismů (odlišných verzí téhož genu) na 18 lokusech (umístění genu na chromozomu). Podařilo se odhalit 11 nových genů, jejichž souvislost s inteligencí dosud známa nebyla. Exprese (aktivace) všech genů spojených s inteligencí probíhá převážně v mozku. Další výzkum by mohl vést k přesnému určení genů zodpovědných za poruchy učení a možná posléze i ke zlepšení jejich fungování. Inteligencí rozumíme schopnost řešení nových nebo složitých situací, přizpůsobení se novým okolnostem a učení ze zkušeností. Zodpovídá za ni mozková kůra čelních laloků. Rozložení inteligenčního kvocientu IQ v populaci vidíme na obrázku: http://bit.ly/2qh4una Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czUt, 23/05/2017 - 22:14
Aurora a GPSKvalitu navigačních signálu GPS satelitů snižuje rozptyl na nerovnoměrně distribuovaných elektronech v ionosféře. Speciálně vliv elektronů způsobujících polární záři sleduje britsko-americko-kanadsko-australsko-švédský tým fyziků pomocí systému tří radarů ve Skandinávii a na Špicberkách zvaného EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association). Na obrázku: http://bit.ly/2ra3xl8 vidíme polární záři při pohledu z oběžné dráhy (foto Scott Kelly, Expedition 44, NASA) zachycenou v červnu 2015. V popředí International Space Station. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czPo, 15/05/2017 - 22:18
Elektrody poctivostiElektrickou stimulací mozku lze zvýšit počestnost lidského jednání. Při experimentech, které provedl Michel André Maréchal z Curyšské univerzity se svými kolegy, házelo 301 pokusných osob hrací kostkou. Za předem známý dosažený počet bodů obdrželi účastníci finanční odměnu devět švýcarských franků. Výsledky hodů zadávali do počítače bez jakékoli kontroly. Podmínky byla nastaveny tak, aby šance na výhru byla 50%. Kontrolní skupina se 145 členy dosahovala výhry v průměru v 68%, což bez podvádění není možné. Nepoctivost druhé skupiny se 156 členy poklesla na 58% při lehkém dráždění pravé zadní oblasti prefrontálního kortexu slabým elektrickým proudem. Jde o část mozku, která podle skenů je aktivní při rozhodovacích procesech zahrnujících morální aspekt. Elektrody stačí připojit vně lebky, netřeba žádného chirurgického zásahu. Existují i další prvky našeho chování a jednání, jež lze ovlivnit tak jednoduchým způsobem? Umístění pravé části prefrontálního kortexu vidíme na obrázku: http://bit.ly/2pUPOvl Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czNe, 07/05/2017 - 18:51
Přelomový akumulátorJohn B. Goodenough, vynálezce velmi rozšířených lithiových článků, představil nový koncept akumulátoru. Jeho základem je pevný elektrolyt z vodivého skla o složení M2.99Ba0.005O1+xCl1-2x , kde M představuje lithný nebo sodný kation Li+ popř. Na+. Vyplňuje 0,06 mm velkou mezeru mezi anodu z lithiové nebo sodíkové folie a katodou tvořenou směsí použitého skelného elektrolytu a uhlíku na měděné folii. Jeho schéma vidíme na obrázku. Pro lepší fungování lze do materiálu katody přimíchat redoxní centra z oxidu manganičitého MnO2 nebo síry S8. Článek sestává toliko z pevného anorganického nehořlavého materiálu, což výrazně zvyšuje jeho odolnost. Pevný elektrolyt rovněž zabrání vzniku dendritů, rozvětvených výrůstku z materiálu elektrod. Vznikají rozpouštěním a usuzování materiálu elektrod v důsledku nerovnoměrné proudové hustoty. Nakonec mohou článek zcela zkratovat a způsobit tak jeho přehřátí, roztavení, požár či výbuch. Goodenoughův nový akumulátor by mohl být stejnou revolucí, jako před lety lithiové baterie: http://bit.ly/2okD0gR Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czUt, 11/04/2017 - 00:47
Chytrý kondenzátorKapacitní klávesnice nebo touchpady jsou běžnou součástí mnoha elektronických zařízení. Doposud špatně rozlišují mezi různými mechanickými stimuly. Stlačení mohou vnímat stejně jako ohnutí nebo protažení. Tým prof. Johna Davida Wyndhama Maddena z University of British Columbia problém vyřešil. Zhotovili kapacitní klávesnici ze dvou rovnoběžných elastických vrstev z polydimethysiloxanu [-O-Si(CH3)2-]n. Každou z nich prochází rovnoběžné kanálky o průřezu 1 x 0,4 mm paralelně s povrchem, přičemž kanálky v jedné vrstvě jsou kolmé na kanálky ve vrstvě druhé. Překřížení funguje jako kondenzátory. V místě křížení se kanálky ve spodní vrstvě rozšiřují na 1,2 mm, v horní vytvářejí smyčku o vnitřním průměru 3 mm a vnějším 5 mm, jak vidíme na obrázku nahoře. Vnitřek kanálků obsahuje polyakrylamidový gel s chloridem sodným kvůli vodivosti. Na zvýšení kapacity nemá vliv pouze přiblížení elektrod (kanálků), čehož lze dosáhnout i protažením či ohnutím, nikoliv pouze stlačením. Protože díky prstencové elektrodě elektrické pole kondenzátoru uniká ven, kapacitu výrazně zvyšuje i přiložení špičky prstu na obr: http://bit.ly/2o66YnI Tímto způsobem eliminovali vliv nežádoucích deformací na fungování kapacitní klávesnice. Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czSt, 22/03/2017 - 23:40
Geneticky dokázanámatrilinearita... Devět osob, pohřbených v nejvýznačnější hrobce označené jako místnost 33 puebla Bonito na severozápadě Nového Mexika, má shodný mitochondriální genom. Znamená to, že jde o blízké příbuzné v ženské linii. Z archeologického výzkumu lze usuzovat, že šlo o příslušníky rodiny místních předáků, kteří vládli zhruba v letech 800 - 1130 n.l. Pueblo Bonito představovalo v té době centrum kaňonu Chaco, jedné z oblastí osídlených pueblanskými Indiány, vyspělou společností amerického jihozápadu. Na obrázku najdeme letecký pohled na pueblo Bonito (foto Bob Adams, Albuquerque, NM, CC BY-SA 3.0: http://bit.ly/2mUXbEz Novinky z Akademonu, viac na www.akademon.czUt, 07/03/2017 - 23:40
Čo Vám na portáli chýba? ›› redakcia@cez-okno.net

Stránky

Top