ZÁHADNÝ ŽIVOT NA SLUNCI?

Počet galaxií ve viditelném vesmíru se odhaduje na 120 miliard, z toho jen v naší domovské Galaxii – v Mléčné dráze se nachází cca přes 100 miliard planet, jde o neskutečný počet, který se vymyká jakémukoliv logickému vysvětlení a chápání. Ano, kosmos je stále neprobádanou a hlavně nepochopitelnou záhadou, která nás může utvrdit pouze v tom, že člověk není osamocenou bytostí v tomto kolosálním vesmírném projektu!

OBRIE OBJEKTY PRI SLNKU VI. (2013)

V tomto přehledu uvidíte obří UFO, obří „tyče“, abnormální obří paprsky mířící na slunce, a retušující zásahy zaměstnanců NASA. Obrazy andělů, obřích paprsků a anomálních tyčí jsou jasně viditělné na Browse Images LASCO C2 & LASCO C3. Satelitní obrazy z družic SOHO STEREO Ahead + Behind (EUVI 195), LASCO C2, LASCO C3. Můžete vidět různé druhy neidentifikovaných objektů. Mají různé tvary velikosti, jsou v různých prostorech v blízkosti Slunce. Mají materiální strukturu. Pozor, skeptikové, objekty ukazované na videu jsou skutečné!

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ, POSUNY MAGNETICKÝCH PÓLŮ A NEČISTÁ HRA SLUNCE

V roce 1979 britský astronom a profesor Iain Nicolson objevil, že když částice slunečního větru bombardují "Van Allenovy Pásy", může docházet ke změnám v geomagnetickém zemském poli. Jinými slovy řečeno, změny ve slunečním větru přivodí změny v magnetosféře Země, které jsou navíc reflektující s pozemním magnetickým polem. V roce 1984 tým vědců na "Naval Medical Research Institute", Bethseda, Maryland, USA, zjistil, že magnetické pole emitované z elektrických světel v jejich laboratoři měly výrazný vliv na uspořádání DNA a způsobovalo genetické mutace tkání vyvíjecího se lidského plodu.

Stránky

Top