Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není

Jedním ze způsobů, jak posoudit, zda je za Vesmírem skrytý Stvořitel, je hledání vlastností světa, vlastností hmoty. Vždy bývalo hlubší otázkou, jaký má náš svět smysl. A pokud by se ukázal být záměrně stvořeným…
Pomůckou k rozhodnutí by mohl být postup, posuzující vytvoření prostoru, a to v podmínkách, kdy vnímající vědomí původně žádný prostor nemá. Můžeme hledat, zda lze vytvořit čtyřrozměrný (4D) geometrický prostor z oddělených bodů – v podobnosti se šachovnicí.
K tomu, že čas není, v poslední době přispívají popularizační zdroje [1, 2]. Zde však tento názor navíc podkládám mechanickým modelem. Occamova břitva snižuje počet fyzikálních veličin, jež tvoří Minkowského 4D časoprostor, ze dvou na jednu.

Malá sonda do historie přírodních věd

Karel Wágner | V rámci daných historických faktů se zde pokusím nastínit jednu z kapitol historie vědy, ve které figuroval vý­zkum pro­jevů medi­umity, jímž se v minulosti zabývala celá řada renomovaných vědců. Pod­pora takovýchto vý­zkum­ných aktivit ze strany vědeckého establišmentu byla margi­nální, tedy okrajová. Což vedlo od ignorování takovýchto vý­zkum­ných aktivit vědeckým main­strea­mem až k jejich postupné de­ho­nestaci.

Top