ADAMŮV KALENDÁŘ

“Kamenné ruiny Jižní Afriky nabízejí velmi vzrušující chybějící článek skládanky v hledání mlhavé historie lidstva a pravděpodobně nám ukazují správný směr k objevení skutečné kolébky naší civilizace.”
Michael Tellinger

Top