♪ ŽIVOT ZE SRDCE: 6 ctností srdce (PODCAST)

Energetické srdce se skládá ze šesti základních forem vyjádření:
vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení a srdnatost. Spleteno dohromady vytváří těchto šest způsobů chování esenci energetického srdce. Jsou-li vyjadřovány v našem každodenním životě, umožňují srdci konat svou funkci portálu k našemu nejvnitřnějšímu jáství – duši.

JEDI RADÍ 13: O pobyte v žite, brutálnej ryži a maximálnom úspechu

Otázka č. 29: Ahoj Jedi, čo si myslíš o chuti zbohatnúť?

Motivačný priemysel sa zaoberá hlavne pritiahnutím si peňazí a hoci často hovorí o šťastnom živote, aj tak je to celé zväčša o tom, ako mať v hrsti čo najväčšiu guču peňazí. Ak sa aj nájdu medzi motivačnými rečníkmi výnimky, ktoré si uvedomujú prvotnosť Ducha a vedú k tomu i svojich poslucháčov, veľmi často ich práve tí nasmerúvajú otázkami znova a znova k peniazom. Skrátka dojem, že práve „prachy“ sú tým najuniverzálnejším prostriedkom takmer ku všetkému je veľmi obľúbená ilúzia.

Stránky

Top