JEDI RADÍ 3: Zaručení zasvätenci, bezpečná cesta, otroci astrálu, ako ďakovať, ako prosiť a deti šťasteny

Otázka č. 11: Niektorí ľudia vystupujú ako zasvätenci dávnych mystérií. Čo si o tom myslíš?

Skutoční Zasvätenci si odovzdávali znalosti, aby sa línia nepretrhla a poznanie sa zachovalo. Výber bol mimoriadne prísny a rozhodne nestačilo mať veľký záujem. Dotyčný musel spĺňať i náročné morálne kritériá. A musel vedieť mlčať. Dnešní „zasvätenci“ vedia v prvom rade dobre rozprávať. Tu je malý návod ako sa stať skutočne „známym zasvätencom“:

Abraham Hicks: Rozdíl mezi instinktem a intuicí

Takto bychom to chtěli rozlišit. Když to pozorujete a nechápete to, můžete to nazvat instinkt, ale když jste uvnitř toho a cítíte to… když sledujete někoho jiného, můžete říct: To on dělá instinktivně. Ale když se to děje vám, víte, že jste k tomu inspirovaná.

Stránky

Top