Věda, politika a spiritualita mimozemských civilizací

Je předem jasnou záležitostí, že objev exoplanet v obydlitelných oblastech v rámci jejich sluncí podle vedoucích světových astrofyziků umožňuje existenci mimozemského života. Astronomická pozorování exoplanet poprvé stimulovala dotazování na vědeckých konferencích, týkající se společenských a politických důsledků existence inteligentního života, existujícího někde ve vzdálených koutech vesmíru. Například sympózium 18.-19. září 2014, sponzorované NASA a knihovnou Kongresu, dává dohromady některé ze světových astrobiologů, aby diskutovali o způsobu přípravy na veřejné odhalení mimozemského života.

Mimozemský kontakt jako předehra vesmírného vzestupu

Hlavní myšlenkou nové knihy oficiálně vydané dnes (13. 1. 2014): "From Contact to Ascension: Timely Information from members of the Intergalactic Board of Council (Od kontaktu ke vzestupu: včasné informace od Výboru mezigalaktické rady – IBOC)“ je to, že nejen Země, ale i celý vesmír podstupuje proces vzestupu, zatímco život, jak ho známe, se bude dramaticky měnit.

Ve chvíli oficiálního kontaktu s mimozemskou civilizací...

...bude Organizace spojených národů hrát nezastupitelnou roli. Je to v současnosti jediná organizace univerzálního charakteru, mající dostatečnou autoritu k zastupování lidstva planety Země v situaci, kdy to bude potřeba. V rámci OSN se pak stává osobou číslo jedna generální tajemník, jakožto její hlavní představitel. Mandátem svého úřadu de facto zastupuje zájmy celého společenství, nyní zahrnujícího prakticky všechny státy světa.

Úrovně Galaktické diplomacie

Galaktická diplomacie je nově vznikající obor lidské činnosti, vycházející z konceptu exopolitiky, posouvající současnou diplomatickou teorii a praxi na úroveň meziplanetárních politických vztahů. Skutečný význam galaktické diplomacie a její jasnější podoba se ukáží až s budoucími roky, zejména tehdy, až bude oficiálně oznámena existence života ve vesmíru a začnou první snahy států o navázání oficiálních intergalaktických vztahů a komunikace s inteligentními bytostmi.

Stránky

Top