12 ROKOV CEZ OKNO, ďakujeme za priazeň a podporu

V najbližších dňoch budeme testovať nový design portálu, ospravedlňte občasnú nedostupnosť (najmä v nočných hodinách), vďaka za porozumenie

     

Obsahujú Tartarské tabuľky dôkaz o najstaršom známom systéme písma? (TEXT+PODCAST)

V roku 1961 archeológ Nikolae Vlassa objavil niečo, čo môže byť priamym dôkazom najranejšej formy písma na svete. Zatiaľčo viedol archeologické vykopávky na neolitickom nálezisku v Rumunsku, jeho tím odkryl tri malé hlinené tabuľky obsahujúce nerozlúštiteľné kresby, dnes známe ako Tartarské tabuľky. Boli tu rôzne interpretácie významov kresieb na tabuľkách. Niektorí veria, že kresby sú primitívnou formou písma, zatiaľčo iní veria, že sú to piktogramy, náhodné čarbanice, náboženské symboly alebo symboly vlastníctva.

Top