Tajemství "Měsíční jeskyně"

Dosud znovu neobjevené podzemní prostory, známé jako Měsíční jeskyně, jsou spojovány se zprávami o podivném artefaktu. V cizojazyčné literatuře je zmiňována jako jeskyně s kovovými stěnami nebo jednoduše šachta. Zdůrazňuje se, že jde o uměle vytvořené podzemní prostory, vyhloubené za neznámým účelem neznámo kdy, neznámo kým. Podle badatelů a zastánců hypotézy o existenci prehistorických technicky vyspělých civilizací je Měsíční jeskyně důkazem toho, že v regionu střední Evropy před více než dvaceti tisíci lety působila jakási technicky vysoce vyvinutá kultura.

Stránky

Top