Tajemný obelisk v bosenských horách

Obelisk v Bakiči je významným kultovním místem v Evropě. Díky jeho poloze hluboko v bosenských lesích zůstal dodnes nedotčen po tisíce let.
Informace, které zde najdete, jsou zcela unikátní. Doposud nebyl proveden žádný odborný výzkum obelisku v Bakiči. WM magazín a Nový cestovatel z.s., byl první, kdo se pokusil zjistit fakta o tajemném monumentu v bosenských horách. Měření a souvislosti budou pro historiky zřejmě šokující a nepřijatelné.

Dávné technologie – technologie Bohů? 2. Obelisky

Obelisky se tyčí k nebi jako symbol neomezené mocí vládců, jako pojítko se svým slunečním božstvem Ra, který jim měl zajistit život věčný. Touto mánií trpěli vládci světových mocností. Když nemohli odtáhnout z Egypta pyramidy, odtáhli alespoň obelisky. I když měli dostatek poddaných a prostředků, zjistili, že zhotovení 300 tunových kvádrů nejsou schopni zajistit ani s pokročilejším nářadím, než měli staří Egypťané. Proto nechali obelisky převážet s potížemi v celku nebo po kusech do svého království, aby ohromili své poddané.

Záhady egyptských obelisků

Libor Čermák | Vedle egyptských pyramid jsou dalšími úžasnými stavbami starověkého Egypta i monumenty zvané obelisky. Jsou vyrobeny z jednoho kusu kamene. Jejich výška mnohdy převyšuje 20 metrů a váha 200 tun. Egyptské obelisky jsou bezesporu jedním z nejúžasnějších staveb starověkého Egypta. Obvykle byly vyráběny z jediného kusu žuly, což jak známo je velice tvrdý těžký kámen.

Top