Podstata lidské bytosti a tvůrčí princip

Lidská bytost je relativně autonomní součástí vícedimenzionální bytosti (která je relativně autonomní součástí Teoversa). Jejich vzájemný vztah si lze představit jako vztah části hologramu k celému hologramu. I část hologramu obsahuje ve „zhoršené kvalitě“ všechny informace obsažené v celém hologramu.

Stáva sa ti to? 2

"Ak môže mozog naozaj rozoznať čas, a ak sa mozog zapája do maticovania významov v snahe rozoznať zákonitosť, ako potom môžeme zistiť, či je „výzva času“ číra náhoda, či je to udalosť daná Zákonom Naozaj Veľkých Čísel, alebo niečo zázračnejšie? Pamätajte si, že podľa tohto zákona, ak je dostatočne veľká vzorka ľudí alebo predmetov, môže sa stať čokoľvek."

Stáva sa ti to?

Predstavte si prebúdzanie v rovnakú chvíľu, noc čo noc po roky vidíte na budíku pri posteli rovnaký čas. Pre tých, ktorým sa stáva táto podivná udalosť, môže prísť najprv na um myšlienka, že to je náhodou, alebo že majú veľkú predstavivosť. Ale je to naozaj tak? Nie je to náhodou skrytá správa, zakódovaná v týchto udalostiach?

Stránky

Top