:::film::: RANHOJIČ

Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky ohledně medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný středověk. Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči...

STŘEDOVĚK: Osídlování Evropy

477 Po rozpadu západní části Římské říše se tak končí slavná éra antické kultury a začíná nová éra “barbarů”. S ní začíná ranný středověk. Otrokářství střídá jeho mírnější podoba - feudalismus. Evropská etnika již tvoří tři hlavní skupiny - Germáni, Románi a Slované a s nimi i tři hlavní Evropské jazyky - germánština, latina a staroslověnština. Již o čtyři roky později v Evropě vzniká první říše barbarů - království Francká říše (dříve římská kolonie Galie) a za dalších dvanáct let na území dnešní Itálie Ostrogótská říše.

Top