Oheň a kouř vystupující z podzemí Jemenu

Výzkumy tohoto kráteru provedené jistým prof. Ianem Gassem již v roce 1964 prokázaly, že dosud probuzené sopky ve světě by byly jen zábavnou pyrotechnikou ve srovnání s probuzeným kráterem v Adenu, který je součástí šesti sopek v přilehlém okolí.

Stránky

Top