V Anglicku odkryli starobylú „sieň mŕtvych“

Archeológovia v Anglicku odkryli dve približne 6000 rokov staré pohrebné mohyly a pozostatky dvoch obrovských budov. Dvojica drevených dlhých halových domov alebo siení bola spálená do tla a popol z nich bol potom použitý na vytvorenie pohrebných mohýl.

Stránky

Top