Naša planéta potrebuje lekára

Žijeme v 21. storočí kresťanského letopočtu, pričom najmä náš dôvtip s vynaliezavosťou nám umožnil prežiť nebezpečné nástrahy prírody až doteraz. Umožnil nám dokonale obsadiť takmer všetky kontinenty Zeme a z človeka sa stal bezkonkurenčne jej najúspešnejší živočíšny druh. Vedecko-technický pokrok nás vytrhol z biedneho strádania a závislosti našich životov na podmienkach prostredia, ktoré sme si neurčovali sami. Vytvorilo to zdanie, že sme niečím výnimočným, akoby vládcom toho, od čoho sme len nedávno boli bezprostredne závislí. Toto naše egoistické vnímanie sveta dosiahlo hraničnej únosnosti, keďže sa naše krátkozraké nakladanie so zdrojmi planéty začalo prejavovať v mnohých sférach ako jej choroba.

Top