Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (6)

DNA má jinými slovy úžasnou schopnost – na rozdíl od jakékoliv jiné známé molekuly dokáže ohýbat či kolem sebe ovíjet světlo. Navíc se zdá, že DNA vzniká z dříve nezachytitelného druhu světelné nebo úmyslem vedené energie (jež je vyzařována z vyšších dimenzí a je odlišitelná jako od gravitace tak od elektromagnetického záření) a již dr. Eli Cartan v roce 1913 poprvé pojmenoval „torze“ – díky jejímu klikatému pohybu skrz předivo prostoročasu. O mnoho desetiletí později byla koncepce torzní energie stále aktuální a dařilo se jí dobře na to, aby inspirovala celou jednu generaci ruských badatelů, kteří na toto téma jen v devadesátých letech dvacátého století napsali tisíce odborných článků.

Top